Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾


FURKÂN SURESİ 14. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lâ ted'û el yevme subûran vâhıden ved'û (ve ud'û) subûran kesîren
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lâ ted'û davet etmeyin, çağırmayın, istemeyin
el yevme bugün (o gün)
subûran helâk olmak, yok olmak
vâhıden bir, bir defa
ved'û (ve ud'û) ve davet edin, çağırın, isteyin
subûran helâk olmak, yok olmak
kesîren çok, defalarca

Bugün helâk (yok) olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin.

FURKÂN SURESİ 14. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)

Diyanet İşleri

Bugün, bittik, helâk olduk diye bir kere bağırmayın, birçok kere bağırın bittik, helâk olduk diye.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!

Adem Uğur

"Bugün bir ölüm değil, birçok ölüm temenni edin!" (Ne çare ki ölümsüzdürler!)

Ahmed Hulusi

Onlara:
'Bu gün, yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin.' denir.

Ahmet Tekin

'Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın.'

Ahmet Varol

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.

Ali Bulaç

Onlara denir ki, bugün yalnız bir helâke çağırmayın, birçok helâklere çağırın (çünkü size türlü türlü azab vardır).

Ali Fikri Yavuz

«Bir kere yok olmayi degil, bircok defa yok olmayi isteyin» denir.

Bekir Sadak

Bugün bir tek defa dövünüp yok olmayı istemeyin, birçok defa dövünüp yok olmayı isteyin, (denilir).

Celal Yıldırım

'Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin' denir.

Diyanet İşleri (eski)

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!

Diyanet Vakfi

Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.

Edip Yüksel

Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın

Elmalılı Hamdi Yazır

Bugün bir helaka haykırmayın, çok helaka haykırın!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendilerine «bugün bir kere yokolmayı değil, bir çok kez yokolmayı imdada çağırınız» diye seslenilir.

Seyyid Kutub

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.

Gültekin Onan

(Onlara denilir ki:) «Bu gün bir (kerre) helâle (olmayı) çağırmayın, birçok (defalar) helak (olmayı) çağırın»!

Hasan Basri Çantay

(Onlara şöyle denir:) 'Bugün helâki (sâdece) bir def'a çağırmayın, birçok def'alar helâki çağırın!'

Hayrat Neşriyat

Bugün bir kere yok olmayı değil, bir çok kereler yok olmayı isteyin.

İbni Kesir

(Ama o zaman onlara denecek ki:) "Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın, bakalım!"

Muhammed Esed

(Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Bugün bir ölümü çağırmayın, birçok ölüm çağırın!”

Ömer Öngüt

-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı dileyin.

Şaban Piriş

Kendilerine "Bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin" denilecek.

Suat Yıldırım

"Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın."

Süleyman Ateş

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.

Tefhim-ul Kuran

Bugün bir helâk istemeyin; tekrar tekrar helâk olmayı isteyin.

Ümit Şimşek

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.

Yaşar Nuri Öztürk

Ama o zaman onlara denecek ki: “Bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım!”

Abdullah Parlıyan

Onlara şöyle denir: “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.”

Bayraktar Bayraklı

(Kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir).

Cemal Külünkoğlu

Bugün bir defa yok oluşu dileyip çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu dileyip çağırın.

Kadri Çelik

Kendilerine, “(Ebediyen yok olup gitmek için) bugün bir kere dövünüp çığrışmayın, (isterseniz) defalarca dövünüp çığrışın, bakalım faydası olacak mı?” denir.

Ali Ünal

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!

Harun Yıldırım

Yoo, bugün yok olmak için bir tek ölümü çağırmayın, yok olmak için tüm ölümleri çağırın!

Mustafa İslamoğlu

“bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın.”

Sadık Türkmen

Onlara “Bu gün atacağınız bir çığlık değil, daha çok çığlıklar atacaksınız” denir.

İlyas Yorulmaz

Bugün helâk (yok) olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin.

İmam İskender Ali Mihr