Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾


FURKÂN SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ashâbu el cenneti yevme izin hayrun mustekarran ve ahsenu makîlen
(kâilun)

söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ashâbu el cenneti cennet ehli
yevme izin izin günü
hayrun daha hayırlı, en hayırlı
mustekarran karar kılınan yer, kalınacak yer
ve ahsenu ve ahsen, en güzel
makîlen
(kâilun)
öğle uykusu uyunan yer, dinlenme yeri
: (öğle uyku vakti, dinlenme zamanı)

İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir.

FURKÂN SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

Diyanet İşleri

Cennet ehli, o gün, en hayırlı bir yurttadır, en güzel bir dinlenme yerinde.

Abdulbaki Gölpınarlı

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Adem Uğur

O süreçte cennet ehli, sürekli yaşam ortamları itibarıyla daha hayırlı ve istirahatgâh olarak da daha güzeldir.

Ahmed Hulusi

O gün Cennet ehlinin kalacakları yer çok huzurlu, çok hayırlı ve kuşluk vakti dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Ahmet Tekin

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha iyi, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

Ahmet Varol

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Ali Bulaç

O gün (kıyamette) cennet ehlinin duracakları yer çok hayırlı ve dinlenip barınacakları yer çok güzeldir.

Ali Fikri Yavuz

O gun, cennetliklerin kalacagi yer cok iyi, dinlenecekleri yer cok guzeldir.

Bekir Sadak

O gün Cennetlik olanlar en hayırlı eyleşecek. en güzel dinlenecek yerdedirler.

Celal Yıldırım

O gün, cennetliklerin kalacağı yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

Diyanet İşleri (eski)

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Diyanet Vakfi

O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.

Edip Yüksel

Eshab-ı Cennettir ki o gün eğlendiği yer hayırlı, dinlendiği yer pek güzeldir

Elmalılı Hamdi Yazır

O gün cennetliklerin kaldıkları yer çok iyi, dinlendikleri yer pek güzeldir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün cennetlikler en iyi yerlerde oturacaklar, en güzel şekilde dinleneceklerdir.

Seyyid Kutub

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Gültekin Onan

O gün cennet yaranının eğlenib duracakları yer çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

Hasan Basri Çantay

O gün Cennet ehli, kalacak yer i'tibâriyle en iyi ve istirâhat edecek yer cihetiyle de en güzel olan(lar)dır.

Hayrat Neşriyat

O gün cennet yaranının kalacağı yer; çok daha iyi, dinlenecekleri yer; çok daha güzeldir.

İbni Kesir

(ama) o Gün, cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenilecek yerlerin en güzeli, en rahatı bahşedilecektir.

Muhammed Esed

O günde cennet ehli, karargâh itibariyle hayırlıdır, istirahatgâhca da daha güzeldir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenip barınacakları yer çok güzeldir.

Ömer Öngüt

O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir.

Şaban Piriş

Ama o gün, cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır.

Suat Yıldırım

O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safâ sürecekleri yer daha güzeldir.

Süleyman Ateş

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Tefhim-ul Kuran

Cennet ahalisi ise o gün daha hayırlı bir karar yerinde, daha güzel bir istirahat mevkiindedir.

Ümit Şimşek

O gün, konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar, cennet halkıdır.

Yaşar Nuri Öztürk

O gün, cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenilecek yerlerin en güzelindedirler.

Abdullah Parlıyan

O gün, cennetlikler en iyi bir karargâh ve en güzel bir konaktadırlar.

Bayraktar Bayraklı

O gün cennet halkının kalacakları çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzel olacaktır.

Cemal Külünkoğlu

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Kadri Çelik

Cennet’in yârân ve yoldaşları ise o gün kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde olacaklardır.

Ali Ünal

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Harun Yıldırım

O gün cennet ehli, kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat mekanlarının en iyisine sahip olacak.

Mustafa İslamoğlu

O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyidir ve sefa sürecekleri yer daha güzeldir.

Sadık Türkmen

Cennet ashabı ise, o gün en hayırlı ve en güzel sözlerin söylendiği yerlerde kalacaklar.

İlyas Yorulmaz

İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir.

İmam İskender Ali Mihr