Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾


FURKÂN SURESİ 25. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yevme teşakkaku es semâu bi el gamâmi ve nuzzile el melâiketu tenzîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yevme ve (o) gün
teşakkaku parçalanır, yarılır
es semâu sema, gök
bi el gamâmi bulutlar ile
ve nuzzile ve indirildi
el melâiketu melekler
tenzîlen sıra ile indiriliş

Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.

FURKÂN SURESİ 25. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Diyanet İşleri

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.

Abdulbaki Gölpınarlı

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Adem Uğur

(O süreç) semânın (bilincin) bulutlar (hakikati kavratan rahmet) ile yarıldığı ve melekî kuvvelerin (Esmâ hakikatlerinin) peş peşe açığa çıktığı süreçtir!

Ahmed Hulusi

Gökyüzünün beyaz bulutlarla yarılacağı, meleklerin bölük bölük indirilecekleri gün, mülk ve hükümranlık Allah’ındır.

Ahmet Tekin

O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.

Ahmet Varol

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

Ali Bulaç

Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.

Ali Fikri Yavuz

O gun, gok beyaz bulutlar halinde parcalanacak ve melekler boluk boluk indirilecektir.

Bekir Sadak

O gün gök beyaz bulutlar şeklinde (bir görünüm vererek) yarılıp dağılacak ; melekler grup grup indirilecek.

Celal Yıldırım

O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Diyanet İşleri (eski)

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Diyanet Vakfi

Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

Edip Yüksel

Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin peyderpey indirildiği gün

Elmalılı Hamdi Yazır

Göğün bulutlar ile yarılacağı meleklerin de bölük bölük indirildiği gün;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.

Seyyid Kutub

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

Gültekin Onan

O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.

Hasan Basri Çantay

O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Hayrat Neşriyat

Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir.

İbni Kesir

O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;

Muhammed Esed

Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Ömer Öngüt

O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.

Şaban Piriş

Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.

Suat Yıldırım

Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;

Süleyman Ateş

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

Tefhim-ul Kuran

O gün gökyüzü bulutlarla yarılır; melekler peş peşe indirilir.

Ümit Şimşek

Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.

Abdullah Parlıyan

O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.

Bayraktar Bayraklı

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecektir.

Cemal Külünkoğlu

Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.

Kadri Çelik

O Kıyamet Günü gök sanki bulut bulut yarılacak ve her taraftan melekler görkemli bölükler halinde indirilip, (insanların etrafını saracaklar).

Ali Ünal

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Harun Yıldırım

İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü param parça olacak; ve melekler bölük bölük indirilecek;

Mustafa İslamoğlu

O gün gökyüzü bulutlarla parçalanır ve bir çırpıda melekler indirilir.

Sadık Türkmen

O gün gökler bulutlarla birlikte parça parça olacak ve melekler yeryüzüne indirilecekler.

İlyas Yorulmaz

Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.

İmam İskender Ali Mihr