Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾


FURKÂN SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâle er resûlu yâ rabbi inne kavmî ittehazû hâzâ el kur'âne mehcûran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâle ve dedi
er resûlu resûl
yâ rabbi ey Rabbim
inne muhakkak
kavmî benim kavmim
ittehazû edindiler
hâzâ bu
el kur'âne Kur'ân
mehcûran ayrılmış, uzaklaşılmış, terkedilmiş olan

Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi.

FURKÂN SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.

Diyanet İşleri

Ve Peygamber, yâ Rabbi dedi, bu kavmim, şu Kur'ân'ı ihmâl etti, terkedilmiş bir hale getirdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terkettiler.

Adem Uğur

Rasûl (hakikatini OKUyan) dedi ki: "Yâ Rab! Muhakkak ki halkım şu Kurân'ı (hakikatinin gereğini yaşamayı) terk etti (bedensel zevklerine döndü)!"

Ahmed Hulusi

Allah’ın Rasulü:
'Ey Rabbim, benim kavmim, benim ümmetim, yakışıksız sözler söyleyerek bu Kur’ân’ı gözden çıkarılmış, terkedilmiş hale getirdi' dedi.

Ahmet Tekin

Peygamber dedi ki: 'Ey Rabbim! Doğrusu kavmim şu Kur'an'ı terkedilmiş halde bıraktılar.'

Ahmet Varol

Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar."

Ali Bulaç

Peygamber de (o gün şöyle) demekte: “- Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı metrûk bıraktılar (ondan yüz çevirdiler).

Ali Fikri Yavuz

Peygamber: «Ey Rabbim! Dogrusu milletim bu Kuran'i terketmisti» der.

Bekir Sadak

Peygamber de dedi ki: Ey Rabbim! Şüphesiz ki kavmim bu Kur'ân'ı (bir kenara itip) terkettiler.

Celal Yıldırım

Peygamber: 'Ey Rabbim! Doğrusu milletim bu Kuran'ı terketmişti' der.

Diyanet İşleri (eski)

Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terkettiler.

Diyanet Vakfi

Elçi de, 'Rabbim, halkım Kuran'ı terketti,' der.

Edip Yüksel

Peygamber de «yarab, kavmim bu Kur'anı mehcur tuttular» demekte

Elmalılı Hamdi Yazır

Peygamber de dedi ki: «Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir kenara itip bıraktılar»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Peygamber dedi ki: «Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı terkedilmiş (bir şey yerinde) tuttular.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Peygamber «Ya Rabbi, soydaşlarım bu Kur'anı boykot ettiler.» dedi.

Seyyid Kutub

Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar."

Gültekin Onan

Peygamber dedi ki «Ey Rabbim, kavmim hakıykat şu Kur'ânı metruk (bir şey) edindiler».

Hasan Basri Çantay

Peygamber: 'Ey Rabbim! Doğrusu kavmim bu Kur’ân’ı (ortada) terk edilmiş (birşey) saydılar' dedi.

Hayrat Neşriyat

Ve Peygamber dedi ki: Ey RAbbım; doğrusu kavmim bu Kur'an'ı terkedilmiş olarak bıraktı.

İbni Kesir

Ve (o gün) Rasul: "Ey Rabbim!" diyecek, "Kavmimden (bazıları) bu Kuran'ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördü!"

Muhammed Esed

Ve Peygamber dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok benim kavmim bu Kur'an'ı metrûk ittihaz ettiler.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Peygamber dedi ki: “Ey Rabbim! Doğrusu kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terkettiler. ”

Ömer Öngüt

Peygamber: -Rabbim, dedi. Kavmim Kur’an’a ilgisiz kaldı.

Şaban Piriş

O gün Peygamber: "Ya Rabbî, halkım bu Kur’ân’ı terk edip ondan uzaklaştılar!" der.

Suat Yıldırım

Elçi de: "Ya Rabbi, kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar" demiştir.

Süleyman Ateş

Ve peygmber dedi ki: «Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar.»

Tefhim-ul Kuran

Peygamber 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Kavmim bu Kur'ân'ı terk etti.'

Ümit Şimşek

Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular."

Yaşar Nuri Öztürk

Peygamber de dedi ki: “Ey Rabbim! Şüphesiz ki, kavmim bu Kur'ân'ı terkettiler.”

Abdullah Parlıyan

Peygamber dedi ve diyecek ki: “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı terk edilmiş bıraktılar.”

Bayraktar Bayraklı

(O gün) Peygamber: “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” diyecek.

Cemal Külünkoğlu

Ve Peygamber (o gün), “Rabbim! Gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktı” der.

Kadri Çelik

O gün Rasûl de, “Ya Rabbi,” der, “benim halkım bu Kur’ân’a hiç değer vermedi ve onu arkasına attı.”

Ali Ünal

Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terkettiler.

Harun Yıldırım

Ve (o gün) Rasul diyecek ki: "Ya Rabbi! Benim Kavmim bu Kur'an'a devri geçmiş, işlevi kalmamış bir kitap muamelesi yaptı!"

Mustafa İslamoğlu

(kiyamet günü, içinde yaşadığı kavminden şikayetçi olan) Rasûl de dedi ki: “Ey Rabbim! Gerçekten kavmimden birçokları bu Kur’an’ı sahiplenmedi!”

Sadık Türkmen

Elçi “Rabbim! Kavmim bu Kur'an dan uzaklaşıp terk ettiler” dedi.

İlyas Yorulmaz

Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi.

İmam İskender Ali Mihr