Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾


FURKÂN SURESİ 38. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve âden ve semûdâ ve ashâbe er ressi ve kurûnen beyne zâlike kesîren
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve âden ve Ad (kavmi)
ve semûdâ ve Semud (kavmi)
ve ashâbe er ressi ve Ress ashabı (Hz. Şuayb'ın kavmi)
ve kurûnen ve nesiller
beyne zâlike bunların arasında
kesîren çok (birçok)

Ve Ad ve Semud kavmini ve Ress ashabını (Hz. Şuayb’ın kavmini) ve bunların arasındaki (sürede yaşayan) birçok nesilleri (helâk ettik).

FURKÂN SURESİ 38. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helâk ettik.

Diyanet İşleri

Âd'ı da helâk ettik, Semûd'u da, Ress ashâbını da ve bunların arasında daha birçok soyları da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ad'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).

Adem Uğur

Ad'ı (Hud a. s. ın halkı), Semud'u (Sâlih a. s. ın halkı), Ress (örülmemiş kuyu) ehli ve bunlar arasında pek çok nesli de. . .

Ahmed Hulusi

Âd’ı, Semûd’u, Res halkını (kuyuların bulunduğu bölgenin halkını) ve bunlar arasında daha birçok nesilleri inkârları yüzünden helâk ettik.

Ahmet Tekin

Ad'ı, Semud'u, Ress ahalisini ve bunların aralarında pek çok nesilleri de (helak ettik).

Ahmet Varol

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (yok ettik).

Ali Bulaç

Âd kavmini de, Semûd kavmini de, (Şuayb’ın) Ress Ashabını da, bunların arasında geçen bir çok ümmetleri de helâk ettik.

Ali Fikri Yavuz

Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunlarin arasinda bircok nesilleri de yerle bir ettik.

Bekir Sadak

Âd'ı da, Semûd'u da, Ress (Yemame yöresindeki kasaba veya taşla örülmüş kuyu) halkını da ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesilleri de (yine aynı sebeplerle) yok ettik.

Celal Yıldırım

Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik.

Diyanet İşleri (eski)

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).

Diyanet Vakfi

Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...

Edip Yüksel

Âdi de, Semûdu da, Eshabı ressi de bunların arasında daha bir çok kurunu da

Elmalılı Hamdi Yazır

Ad'ı, Semüd'u, Ress halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesilleri de (helak ettik).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Adoğullârını, Semudoğullarını, kuyunun yuttuklarını ve bunlar arasındaki dönemlerde yaşamış bir çok kuşakları da yokettik.

Seyyid Kutub

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında bir çok nesilleri yok ettik.

Gültekin Onan

«Aad» i de, «Semuud» u da, «Ress ashaabı» nı da ve bunların arasında (geçen) bir çok (nesilleri) de (helak etdik).

Hasan Basri Çantay

Âd ve Semûd (kavimlerin)i, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de (bu yüzden helâk ettik).

Hayrat Neşriyat

Ad ve Semud'u da, Ress ashabını ve bunların arasında bir çok nesilleri de

İbni Kesir

Ve 'Ad toplumunu, Semud toplumunu, Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (günahkar) nesilleri (topluca cezalandırdık);

Muhammed Esed

Ve Âd'i de, Semûd'u da ve Ress ashâbını da ve bunların arasında bir nice çok asırlar erbâbını da (helak ettik).

Ömer Nasuhi Bilmen

Âd'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri de helâk ettik.

Ömer Öngüt

Ad’ı da, Semud’u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de...

Şaban Piriş

Âd’ı, Semûd’u, Ress halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helâk ettik.

Suat Yıldırım

Âd'ı, Semûd'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri (inkârları yüzünden helâk ettik).

Süleyman Ateş

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik) .

Tefhim-ul Kuran

Âd ve Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha nice nesilleri de böylece helâk ettik.

Ümit Şimşek

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve Âd toplumunu, Semûd toplumunu Ress halkını ve bunların arasında gelip geçen daha nice günahkar nesilleri, topluca cezalandırdık.

Abdullah Parlıyan

‘Âd kavmini, Semûd kavmini, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesli de hatırla!

Bayraktar Bayraklı

Ad ve Semud toplumunu da, Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (günahkâr) nesilleri de (yaptıkları yüzünden topluca cezalandırdık).

Cemal Külünkoğlu

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik).

Kadri Çelik

Âd’ı, Semûd’u, Ress halkını ve Nuh kavmi ile bunlar arasında yaşamış daha pek çok nesilleri de, (başta şirk olmak üzere her türlü zulümde ısrarları sebebiyle helâk ettik).

Ali Ünal

Ad'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).

Harun Yıldırım

Ve Ad ve Semud kavmi, Dess sakinleri ve bunlar arasında yaşamış olan bir çok nesil de (öyle oldu).

Mustafa İslamoğlu

Ad’ı, semud’u, Ress halkını ve bu arada birçok kuşakları!

Sadık Türkmen

Ad, Semud, Re'si halkı ve bununla beraber pek çok şehirler (ibret olarak helak edildi).

İlyas Yorulmaz

Ve Ad ve Semud kavmini ve Ress ashabını (Hz. Şuayb’ın kavmini) ve bunların arasındaki (sürede yaşayan) birçok nesilleri (helâk ettik).

İmam İskender Ali Mihr