Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾


FURKÂN SURESİ 43. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e raeyte men ittehaze ilâhe-hu hevâ-hu e fe ente tekûnu aleyhi vekîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e raeyte gördün mü?
men ittehaze edinen kimse
ilâhe-hu onun ilâhı
hevâ-hu onun hevası
e fe ente (o zaman, öyleyse), yoksa sen mi?
tekûnu olacaksın
aleyhi ona
vekîlen vekil

Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?

FURKÂN SURESİ 43. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Diyanet İşleri

Gördün mü dileğini mâbut yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?

Abdulbaki Gölpınarlı

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

Adem Uğur

Hevâsını (içgüdüsel dürtülerini - bedenselliğini - kuruntuladığını) Tanrı edineni gördün mü? (Mu'minûn: 91, Bakara: 21). . . Sen mi ona vekîl olacaksın?

Ahmed Hulusi

Şahsîarzu ve ihtiraslarını kendisine tanrı haline getiren kimseyi görüyor musun? Şimdi sen, Allah’a karşı onun savunmasını mı üstüne alacaksın? Onun üzerinde Allah adına zor mu kullanacaksın?

Ahmet Tekin

Arzularını kendine ilah edinmiş olanı gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

Ahmet Varol

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm) gördün mü, o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona, sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

Ali Fikri Yavuz

Hevesini kendine tanri edineni gordun mu? Ona sen mi vekil olacaksin?

Bekir Sadak

Arzu ve hevesini tanrı edineni gördün mü ? Yoksa sen mi onun üzerine (koruyucu, kurtarıcı) vekîl olacaksın ?

Celal Yıldırım

Hevesini kendine tanrı edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Diyanet İşleri (eski)

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

Diyanet Vakfi

Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?

Edip Yüksel

Gördün mü o ilâhını hevâsı ittihaz edeni? Artık ona sen mi vekîl olacaksın

Elmalılı Hamdi Yazır

Gördün mü o tanrısını canının istediği edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?

Seyyid Kutub

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) tanrı edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

Gültekin Onan

Gördün mü o hevâ (ve heves) ini Tanrı edinen kimseyi? Şimdi onun üzerine (Habibim) sen mi bekci olacaksın?

Hasan Basri Çantay

Hevâsını (nefsânî arzularını) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? O hâlde(vazîfen sâdece tebliğ iken) onun üzerine sen mi vekîl olacaksın?

Hayrat Neşriyat

Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine vekil sen mi olacaksın?

İbni Kesir

Sen hiç kendi heva ve heveslerini tanrılaştıran (birin)i düşündün mü? İmdi, böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın?

Muhammed Esed

Gördün mü o hevâsını mabut ittihaz edeni? Artık sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın?

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

Ömer Öngüt

Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?

Şaban Piriş

Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye! Artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

Suat Yıldırım

Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?

Süleyman Ateş

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

Tefhim-ul Kuran

Heveslerini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Yoksa sen mi ondan sorumlu bir vekil olacaksın?

Ümit Şimşek

İğreti arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

Yaşar Nuri Öztürk

İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp, koruyan sen mi olacaksın?

Abdullah Parlıyan

Nefsinin arzusunu tanrı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin?

Bayraktar Bayraklı

Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın (da onu Allah'ın azabından koruyacaksın)?

Cemal Külünkoğlu

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

Kadri Çelik

Baksana şu heva ve hevesini ilâh edinen kimseye! (Sanki hidayetinden sorumluymuşsun gibi) onun işini şimdi sen mi üzerine alacaksın?

Ali Ünal

Kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

Harun Yıldırım

Hevasını ilahı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir! Şimde (söyle); böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin?

Mustafa İslamoğlu

Arzusunu kendisine tanrı/ilâh edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Sadık Türkmen

Kendi arzularını ilah edineni gördün mü? Onun sorumluluğunu sen mi üzerine alacaksın.

İlyas Yorulmaz

Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?

İmam İskender Ali Mihr