Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾


FURKÂN SURESİ 66. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne-hâ sâet mustekarran ve mukâmen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne-hâ muhakkak ki o
sâet kötü oldu
mustekarran karar kılınan yer, karargâh
ve mukâmen ve ikâmet edilen yer (ikâmet yeri)

Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü bir ikâmet yeridir.

FURKÂN SURESİ 66. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

Diyanet İşleri

Gerçekten de orası, karâr edilecek ne kötü yerdir, durulacak ne kötü yurt.

Abdulbaki Gölpınarlı

Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir!

Adem Uğur

"Muhakkak ki o yanma durağı ve makamı çok kötüdür!"

Ahmed Hulusi

'Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir' diyenlerdir.

Ahmet Tekin

'Doğrusu orası çok kötü bir karargah ve çok kötü bir kalış yeridir' (derler).

Ahmet Varol

"Şüphesiz o, ne kötü bir karargah ve ne kötü bir konaklama yeridir."

Ali Bulaç

Doğrusu o, ne kötü bir karargâh, ne kötü makamdır!”

Ali Fikri Yavuz

(65-66) Onlar, «Rabbimiz! Bizden cehennem azabini uzaklastir; dogrusu onun azabi surekli ve acidir. Orasi suphesiz kotu bir yer ve kotu bir duraktir» derler.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki orası kötü bir karargâh ve fena bir eyleşim yeridir.

Celal Yıldırım

(65-66) Onlar, 'Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır; doğrusu onun azabı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır' derler.

Diyanet İşleri (eski)

Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir!

Diyanet Vakfi

'O kötü bir durak ve kötü bir yerdir.'

Edip Yüksel

Filhakıka o ne kötü makarr, ne kötü makam

Elmalılı Hamdi Yazır

Gerçekten o ne kötü durulacak bir yer; ne kötü bir ikametgah!» derler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Orası ne fena bir konut ve ne fena bir barınaktır.

Seyyid Kutub

"Şüphesiz o, ne kötü bir karargah ve ne kötü bir konaklama yeridir."

Gültekin Onan

«Hakıykat o, ne kötü bir karargâh ve ikaametgâhdır».

Hasan Basri Çantay

Gerçekten orası ne kötü bir karargâh ve (ne kötü) bir ikametgâhtır!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki o, ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir.

İbni Kesir

gerçekten, o ne kötü bir yer, o ne kötü bir durak!"

Muhammed Esed

Filhakika o (cehennem) pek kötü bir karargâh, bir ikametgâhtır.

Ömer Nasuhi Bilmen

“Orası ne kötü bir yer, ne kötü bir konaktır!”

Ömer Öngüt

Orası ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir.

Şaban Piriş

(65-66) "Ey Ulu Rabbimiz, derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömür tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası!"

Suat Yıldırım

"Orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir makâmdır!"

Süleyman Ateş

«Şüphesiz o, ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir konaklama yeridir.»

Tefhim-ul Kuran

'Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır orası!'

Ümit Şimşek

Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçekten de o cehennem, ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır.

Abdullah Parlıyan

Gerçekten, orası ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır!

Bayraktar Bayraklı

(65-66) Onlar, şöyle yakarırlar: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı ebedi bir felakettir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz o pek kötü bir karargâh ve pek kötü bir konaklama yeridir.

Kadri Çelik

“Gerçekten o Cehennem ne fena bir yerleşme ve ne fena bir ikamet yeridir!”

Ali Ünal

Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir!

Harun Yıldırım

Gerçekten de o ne kötü bir ikametgah, ne fena bir makamdır.

Mustafa İslamoğlu

Orası kalacak bir yer ve bir makam olarak ne kötüdür!”

Sadık Türkmen

Cehennem kalınacak yer ve mekân olarak çok kötü bir yer” derler.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü bir ikâmet yeridir.

İmam İskender Ali Mihr