Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir.


وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾


FURKÂN SURESİ 71. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve men tâbe ve amile sâlihan fe inne-hu yetûbu ilâ allâhi metâben
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve men ve kim
tâbe tövbe etti
ve amile sâlihan ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı
fe böylece, o taktirde
inne-hu muhakkak ki o
yetûbu tövbe eder (ve Allah'a döner, ulaşır)
ilâ allâhi Allah'a
metâben tövbesi kabul edilmiş

Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).

FURKÂN SURESİ 71. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Diyanet İşleri

Kim tövbe eder ve iyi işlerde bulunursa şüphe yok ki o, Allah'a, tövbesi kabûl edilmiş olarak döner.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Adem Uğur

Kim tövbe edip sâlih amel işlerse, muhakkak ki o tövbesi gerçekleşmiş olarak Allâh'a döner.

Ahmed Hulusi

Günah işlemekten vazgeçip Allah’a itaate yönelerek tevbe eden, gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, şüphesiz tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

Ahmet Tekin

Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah'a döner.

Ahmet Varol

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Ali Bulaç

Kim tevbe eder de salih amel işlerse, muhakkak ki o, tevbesi makbul bir şekilde Allah’a döner.

Ali Fikri Yavuz

Kim tevbe edip yararli is islerse, suphesiz o, Allah'a geregi gibi yonelmis olur.

Bekir Sadak

(Evet) kim tevbe edip iyi-yararlı amelde bulunursa şüphesiz ki o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş ve sevabına erişmiş olarak döner.

Celal Yıldırım

Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.

Diyanet İşleri (eski)

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Diyanet Vakfi

Tevbe edip iyi davrananlar ise ALLAH'a gereği gibi dönmüş olur

Edip Yüksel

Ve her kim tevbe edip de salâh ile çalışırsa o muhakkak Allaha makbul olarak döner

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve her kim tevbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kim tevbe eder de arkasından iyi amel işlerse o kimse kararlı bir pişmanlıkla Allah'a yönelmiş olur.

Seyyid Kutub

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Tanrı'ya döner.

Gültekin Onan

Kim (günâhlardan) tevbe (ve rücû') eder, güzel amel (ve hareket) de de bulunursa muhakkak o, Allaha — tevbesi makbul ve (Allahın) rızâsına erişmiş olarak — döner.

Hasan Basri Çantay

İşte kim tevbe edip sâlih amel işlerse, artık şübhesiz ki o, tevbesi kabûl edilmiş olarak Allah’a döner.

Hayrat Neşriyat

Kim de tevbe edip salih amel işlerse; şüphesiz ki o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.

İbni Kesir

Zaten kim ki tevbe eder ve (sonra da) dürüstçe, erdemlice davranırsa, gereği üzere Allah'a yönelen işte odur.

Muhammed Esed

Ve her kim tövbe etmiş ve sâlih amelde bulunmuş olursa artık şüphe yok ki o Allah Teâlâ'ya rızasını kazanmış olarak döner.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kim tevbe edip sâlih amel işlerse, şüphesiz ki o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Ömer Öngüt

Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

Şaban Piriş

Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.

Suat Yıldırım

Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner.

Süleyman Ateş

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Tefhim-ul Kuran

Onun için, tevbe edip de güzel işler yapan kimse, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.

Ümit Şimşek

Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Yaşar Nuri Öztürk

Zaten kim tevbe eder, sonra da dürüst ve yararlı işler yaparsa, şüphe yok ki gereği üzere, Allah'a yönelen işte odur.

Abdullah Parlıyan

Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah'a ulaşacaktır.

Bayraktar Bayraklı

Kim tevbe eder ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.

Cemal Külünkoğlu

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Kadri Çelik

Gerçekten, kim tevbe eder ve meşrû, yerinde, sağlam ve ıslaha yönelik işler yaparsa, hiç şüphesiz böylesi, Allah’a içten ve makbul bir tevbe ile yönelmiş demektir.

Ali Ünal

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Harun Yıldırım

Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davranırsa, işte sadece böyleleri Allah'a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır.

Mustafa İslamoğlu

Kim tövbe eder de faydalı işi en iyi şekilde yaparsa, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak huzurumuza döner.

Sadık Türkmen

Tövbe eden ve doğru işler yapan birisi için, tövbe makamı Allah dır.

İlyas Yorulmaz

Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).

İmam İskender Ali Mihr

Kim tevbe edip iyi iş ve hareketlerde bulunursa şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.

Abdullah Aydın

Ve kim tevbe eder de yararlı iş görürse, muhakkak o, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.

Ahmet Davudoğlu

Kim tevbe eder ve salih amel işlerse, şüphesiz o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.

Ali Arslan

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Arif Pamuk

Kim (ma'sıyetlerden) tövbe eder ve (onu terk ve nedametle) sâlih amel işlerse, -rızasınâ erişmiş ve sevâb ve mükâfâtına nâil olmuş olarak- Allahû Tealâ'ya rücû' eder.

Ayntabî Mehmet Efendi

Kim tevbe edip salih işler yaparsa, o (makbul bir kul olarak) Allah'a dönüş yapmış demektir.

Bahaeddin Sağlam

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Diyanet Vakfı (1993)

Kim (günâhlardan) tevbe edip iyi iş (ve hareket)te bulunursa, muhakkak o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş (demek)tir.

Hasan Tahsin Feyizli

Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Kim de tevbe eder ve yararlı iş yaparsa, artık şüphesiz o, Allâh’a tam tevbe ediyor.”

Hüseyin Kaleli

Kim tevbe edip güzel işler yaparsa, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Bir Heyet

Kim tevbe edip iyi amel işlerse; şüphesiz o Allah’a tam bir dönüşle gider.

Nedim Yılmaz

Kim tevbe edip doğru dürüst işler işlerse muhakkak ki Allah'ı hoşnut ederek O’na dönmüş olur.

Ömer Rıza Doğrul

Kim tövbe eder ve iyi iş yaparsa, tövbesi makbul olarak Allah'a döner.

Talat Koçyiğit

Tevbe edip salih amel işleyenler muhakkak ki makbul bir şekilde Allah'a döner.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan