Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır.


اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾


HACC SURESİ 75. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

allâhu yastafî min el melâiketi rusulen ve min en nâsi inne allâhe semîun basîrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
allâhu Allah
yastafî seçer
min el melâiketi meleklerden
rusulen resûller
ve min en nâsi ve insanlardan
inne allâhe muhakkak ki Allah
semîun en iyi işitendir
basîrun en iyi görendir

Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.

HACC SURESİ 75. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, meleklerden de resûller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Diyanet İşleri

Allah, meleklerden ve insanlardan peygamberler seçmiştir; şüphe yok ki Allah, duyar, görür.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Adem Uğur

Allâh, meleklerden Rasûller seçer ve insanlardan da. . . Muhakkak ki Allâh Semi'dir, Basıyr'dir.

Ahmed Hulusi

Allah meleklerden elçiler, insanlardan Rasuller seçer. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; hep doğruları duyurur, doğru yolu gösterir.

Ahmet Tekin

Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah duyandır, görendir.

Ahmet Varol

Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Ali Bulaç

Allah, hem meleklerden, hem de, insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir = Semî’dir, her şeyi görür= Basîr’dir.

Ali Fikri Yavuz

Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler secer. Dogrusu Allah isitir ve gorur.

Bekir Sadak

Allah, hem meleklerden, hem insanlardan elçiler beğenip seçer. Doğrusu Allah işitendir, görendir.

Celal Yıldırım

Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür.

Diyanet İşleri (eski)

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Diyanet Vakfi

ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette ALLAH İşitendir, Görendir.

Edip Yüksel

Allah, hem Melâikeden Resuller süzer hem insanlardan, hakıkat Allah, yegâne semi', yegâne basîrdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah hem meleklerden peygamberler süzer, hem de insanlardan. Şüphesiz Allah herşeyi işiten, herşeyi görendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.

Seyyid Kutub

Tanrı, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Tanrı işitendir, görendir.

Gültekin Onan

Allah hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer. Şübhesiz Allah (her şey'i) hakkıyle işiden, kemâliyle görendir.

Hasan Basri Çantay

Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî'(hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir.

Hayrat Neşriyat

Allah; meleklerden elçiler seçer. İnsanlardan da. Doğrusu Allah; Semi' dir, Basir'dir.

İbni Kesir

(Sınırsız kudret ve nüfuzuyla) Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Ama yine de her şeyi gören, her şeyi işiten Allah'tır:

Muhammed Esed

Allah meleklerden resûller ihtiyar eder ve insanlardan da. Muhakkak ki, Allah tamamen işiticidir, görücüdür.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah hem meleklerden elçiler seçer, hem de insanlardan. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir.

Ömer Öngüt

Allah, meleklerden elçiler seçer, tabi insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Şaban Piriş

Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basîrdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).

Suat Yıldırım

Allâh meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allâh, işitendir, görendir.

Süleyman Ateş

Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Tefhim-ul Kuran

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphe yok ki Allah, herşeyi gören ve herşeyi işitendir.

Abdullah Parlıyan

Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah, işitendir; görendir.

Bayraktar Bayraklı

Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Cemal Külünkoğlu

Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Allah meleklerden elçiler seçtiği gibi insanlardan da seçer; (onlar da yaratılmıştır ve Ulûhiyet’te hiçbir ortaklıkları yoktur). Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir.

Ali Ünal

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Harun Yıldırım

(Dolayısıyla) Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Ne var ki sadece Allah her bir şeyi duyar, her bir şeyi görür.

Mustafa İslamoğlu

Allah meleklerden de rasûller (elçiler) seçer, insanlardan da!.. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Sadık Türkmen

Allah, melek ve insanlardan dilediği kimseleri elçi olarak seçer. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.

İlyas Yorulmaz

Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.

İmam İskender Ali Mihr