Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾


HÂKKA SURESİ 45. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

le ehaznâ min-hu bi el yemîni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
le ehaznâ elbette biz tutar alırdık
min-hu ondan, onu
bi el yemîni sağı, sağından

Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık).

HÂKKA SURESİ 45. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(44-45) Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Diyanet İşleri

Elbette onu kudretimizle alırdık.

Abdulbaki Gölpınarlı

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Adem Uğur

Elbette O'ndan sağ elini (gücünü) alırdık.

Ahmed Hulusi

Hakka-meşrûiyyete riayet gereği, ondan peygamberlik görevini alır, onu engellerdik.

Ahmet Tekin

Muhakkak onu kuvvetle yakalardık,

Ahmet Varol

Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.

Ali Bulaç

Elbette biz O’nu kuvvetle yakalar ve O’ndan intikam alırdık.

Ali Fikri Yavuz

(44-46) Eger o (Muhammed), Bize karsi, ona bazi sozler katmis olsaydi, Biz onu kuvvetle yakalardik, sonra onun sah damarini koparirdik.

Bekir Sadak

Elbette biz, onu sağ elimiz (kudret ve kahrımız)le yakalar,

Celal Yıldırım

(44-46) Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

Diyanet İşleri (eski)

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Diyanet Vakfi

Biz onu kuvvetle yakalar,

Edip Yüksel

Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık.

Elmalılı Hamdi Yazır

Elbette Biz onu, o yüzden yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz onu kuvvetle yakalardık,

Seyyid Kutub

Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.

Gültekin Onan

Elbette onun sağ elini (kuvvet ve kudretini) alıverdik,

Hasan Basri Çantay

(44-45) Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık!

Hayrat Neşriyat

Elbette Biz; onu, kuvvetle yakalardık.

İbni Kesir

o'nu sağ elinden yakalardık;

Muhammed Esed

(45-46) Elbette ki onu sağ tarafından yakalardık. Sonra O'ndan yürek damarını kesiverirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Elbette biz onu kuvvetle yakalardık.

Ömer Öngüt

Onun gücünü kuvvetini alırdık.

Şaban Piriş

(44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.

Suat Yıldırım

Elbette onun sağ (elini veya kuvvet)ini alırdık.

Süleyman Ateş

Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.

Tefhim-ul Kuran

Onu kıskıvrak yakalar,

Ümit Şimşek

Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.

Yaşar Nuri Öztürk

mutlaka güç ve kudretimizle O'ndan intikam alırdık.

Abdullah Parlıyan

(44-47) Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

Bayraktar Bayraklı

(44-45) Eğer o (peygamber), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı. Elbette biz O'nu kuvvetle yakalardık (onu cezalandırırdık).

Cemal Külünkoğlu

Muhakkak onu sağ elle (bütün gücümüzle), kıskıvrak yakalayıverirdik.

Kadri Çelik

Hiç şüphesiz O’nu kuvvetle ve kıskıvrak yakalar,

Ali Ünal

Muhakkak onu sağdan yakalardık.

Harun Yıldırım

onu sağ kolundan şiddetle yakalar

Mustafa İslamoğlu

Elbette onun bütün gücünü alırdık.

Sadık Türkmen

Onu güçlü bir şekilde yakalar.

İlyas Yorulmaz

Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık).

İmam İskender Ali Mihr