Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾


HİCR SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

illâ men isteraka es sem'a fe etbea-hu şihâbun mubînun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
illâ ancak
men kim
isteraka hırsızlık yaptı (gaybî bilgileri çalmak istedi)
es sem'a duyma, işitme
fe o zaman
etbea-hu onu takip etti
şihâbun bir şihap, yakıcı ateş parçası
mubînun açıkça, görünen

Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa (gaybî bilgileri çalmak istediyse), o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti.

HİCR SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

Diyanet İşleri

Ancak hırsızlama bir şey duymaya kalkışan olursa onun da ardından apaçık görünen bir ateş yalımıdır gönderdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Adem Uğur

İşitme (orada açığa çıkan hakikati bedenselliğe mal etme) hırsızlığı yapan müstesna! Onu da apaçık ışık saçan ateş topu (hakikat ilmi nuru) izler.

Ahmed Hulusi

Ancak, dinleme yoluyla bilgi sızdıranlar, bilgi hırsızlığı yapanlar var. Hiç fırsat vermeden, gökten yere doğru delip geçen, kor halinde düşen gök cisimleri, alevler, gök mermileri onların peşlerini bırakmaz, işlerini bitirir.

Ahmet Tekin

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler.

Ahmet Varol

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Ali Bulaç

Ancak kulak hırsızlığı eden Şeytan vardır ki, onu, apaçık bir yıldız takip eder (ve üzerine düşerek onu yakar).

Ali Fikri Yavuz

Fakat kulak hirsizligi yapan olursa, parlak bir ates onu kovalar.

Bekir Sadak

Ancak kulak hırsızlığıyla bir şeyler çalmak isteyenleri parlak bir ateş parçası izleyip kovalar.

Celal Yıldırım

Fakat kulak hırsızlığı yapan olursa, parlak bir ateş onu kovalar.

Diyanet İşleri (eski)

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Diyanet Vakfi

Ancak onlardan kulak hırsızlığı eden olursa onu alevli bir ateş mermisi kovalar

Edip Yüksel

Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak kulak hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu parlak ışıklı bir kayan yıldız kovalar.

Seyyid Kutub

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Gültekin Onan

Ancak kulak hırsızlığı eden (şeytan) vardır ki onun ardına da (bakanların) apaçık (gördüğü) bir ateş parçası düşmekdedir.

Hasan Basri Çantay

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da apaçık parlak (yakıcı) bir ateş parçası ta'kib eder.

Hayrat Neşriyat

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa; apaçık görülen bir ateş onu kovalar.

İbni Kesir

öyle ki, ((göğün) sırlarını) çalmaya kalkışacak olan(lar)ın ardına hemen parlak bir alev takılır.

Muhammed Esed

Ancak o ki, kulak hırsızlık etmiş olur. Artık onu da apaçık bir ateş parçası takip eder.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş şûlesi yetişip kovalar.

Ömer Öngüt

Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateş kovalar.

Şaban Piriş

(16-18) Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

Suat Yıldırım

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ışın kovalar.

Süleyman Ateş

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Tefhim-ul Kuran

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir alev izler.

Ümit Şimşek

Ancak kulak hırsızlığı eden olur; onun peşine de parlak bir ateş alevi düşer.

Yaşar Nuri Öztürk

Öyle ki, göğün sırlarını çalmaya kalkışacak olanları, parlak bir ateş parçası izleyip kovalar.

Abdullah Parlıyan

Ancak, kulak hırsızlığına kalkışan olursa, onun peşine de parlak bir ateş alevi takılır.

Bayraktar Bayraklı

Ancak (göğün sırlarını çalmak için) dinleme hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu (akıp yakan) parlak ışıklı bir alev kovalar.

Cemal Külünkoğlu

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

Kadri Çelik

Şu kadar ki, (cinler, şeytanlar içinde) semanın sakinlerinden kulak hırsızlığıyla bir bilgi, bir haber kapmaya teşebbüs eden olursa, onu da apaçık görülebilen parlak bir ışık takip (ve yok) eder.

Ali Ünal

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Harun Yıldırım

Fakat kim ki (gayb konusunda) kulak hırsızlığına soyunur, onun peşine ayan açık parlak bir alev takılır.

Mustafa İslamoğlu

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa; onu da kıvılcımlar saçan bir ateş/alev parçası kovalar!

Sadık Türkmen

Kim gizli gizli (göğü) dinlemeye çalışırsa, onu açık belirgin bir alev takip eder.

İlyas Yorulmaz

Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa (gaybî bilgileri çalmak istediyse), o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti.

İmam İskender Ali Mihr