Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾


HİCR SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ ehleknâ min karyetin illâ ve lehâ kitâbun ma'lûmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ ehleknâ ve biz helâk etmedik
min karyetin bir yeri, bir ülkeyi
illâ ancak, olmaksızın, hariç
ve lehâ ve onun vardır
kitâbun yazı, kitap, yazılı, yazılmış
ma'lûmun bilinen

Ve Biz hiçbir ülkeyi, onun malûm (bilinen) bir kitabı olmaksızın helâk etmedik.

HİCR SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.

Diyanet İşleri

Ve biz hiçbir şehri helâk etmedik ki helâk edeceğimiz zaman, malûm ve mukadder olmasın.

Abdulbaki Gölpınarlı

Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.

Adem Uğur

Biz hiçbir bölgeyi belli bir yazgısı olmaksızın helâk etmedik.

Ahmed Hulusi

Biz, yalnız hakkında yazılı sicilleri, kaderleri, yazgıları belli olan memleketleri helâk ettik.

Ahmet Tekin

Hiçbir kasabayı helak etmedik ki, kendisi için bilinen bir yazı (ecel) olmasın.

Ahmet Varol

Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

Ali Bulaç

Biz, hiç bir memleketi, (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helâk etmedik.

Ali Fikri Yavuz

Yok ettigimiz her hangi bir kasabanin elbette belli bir yazisi vardir.

Bekir Sadak

Hiç bir kasabayı yok etmedik ki, onun bilinen belli bir yazısı olmasın.

Celal Yıldırım

Yok ettiğimiz herhangi bir kasabanın elbette belli bir yazısı vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.

Diyanet Vakfi

Biz hiç bir topluluğu belirlenmiş bir yazgı olmaksızın yok etmeyiz.

Edip Yüksel

Biz hiç bir memleketi her halde ma'lûm bir yazısı olmaksızın helâk etmedik

Elmalılı Hamdi Yazır

Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yok ettiğimiz her beldenin mutlaka uğradığı akıbete ilişkin belirli bir yazısı vardır.

Seyyid Kutub

Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

Gültekin Onan

Biz hiçbir memleketi, onun (levh-i mahfuzda) ma'lûm (ve mukadder) bir yazısı olmaksızın, helak etmedik.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (biz) hiçbir şehri, kendisi için belli bir kitab (kader) olmadan helâk etmedik.

Hayrat Neşriyat

Biz, hiç bir kasabayı bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.

İbni Kesir

Biz, çünkü, hiçbir toplumu, (önceden) ilahi bir kelamdan bütünüyle haberli kılmadan helak etmedik;

Muhammed Esed

Ve hiçbir ülkeyi helâk etmedik ki, illâ onun için malum bir kitap vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz hiçbir memleketi yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın.

Ömer Öngüt

Bilinen bir yazgısı olmayan hiçbir ülkeyi yok etmedik.

Şaban Piriş

Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış, malum bir vade vardır.

Suat Yıldırım

Biz hiçbir kenti yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın (helâk ettiğimiz her ülkenin yazılmış, tesbit edilmiş bir süresi vardır. O süre dolunca onları yok etmişizdir).

Süleyman Ateş

Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

Tefhim-ul Kuran

Biz hiçbir beldeyi, katımızda bilinen ecelleri dolmadan helâk etmedik.

Ümit Şimşek

Biz hiçbir yurt ve medeniyeti, belirlenmiş bir yazgısı olmaksızın ortadan kaldırmadık.

Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü biz, hiçbir memleketi yok etmedik ki, onun mutlaka Allah tarafından bilinen bir yazgısı olmuş olmasın.

Abdullah Parlıyan

Biz, hiçbir toplumu ilâhî kitaptan haberdar kılmadan helâk etmedik.[249]

Bayraktar Bayraklı

Biz, hiçbir memleketi (toplumu), (Allah katında, azabı hak edecek) bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.

Cemal Külünkoğlu

Biz, (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

Kadri Çelik

Herhangi bir memleketi helâk etmiş olmayalım ki, onun için (toplumların hayatı adına koyup, kendilerine de bildirdiğimiz kanunlar çerçevesinde) belli bir hüküm, belli bir süre ve kayıt bulunmamış olsun.

Ali Ünal

Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.

Harun Yıldırım

Zira Biz hiçbir memleketi, (önceden) bilinip anlaşılan ilahi bir vahye muhatap kılmadıkça helake sürüklememişizdir.

Mustafa İslamoğlu

Hiçbir kenti helâk etmedik ki, yaptıkları işler bir kitapta/dosyada kaydedilmiş olmasın!

Sadık Türkmen

Yaşantıları kitaplara (tarihi kayıtlara) geçmiş şehirlerden, helak ettiklerimiz var.

İlyas Yorulmaz

Ve Biz hiçbir ülkeyi, onun malûm (bilinen) bir kitabı olmaksızın helâk etmedik.

İmam İskender Ali Mihr