Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾


HİCR SURESİ 49. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

nebbi’ ibâdî ennî ene el gafûru er rahîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
nebbi’ haber ver
ibâdî benim kullarım
ennî muhakkak ki ben
ene ben
el gafûru mağfiret eden
er rahîmu rahmet eden, rahmet nuru gönderen

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

HİCR SURESİ 49. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.

Diyanet İşleri

Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

Adem Uğur

Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.

Ahmed Hulusi

Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.

Ahmet Tekin

Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.

Ahmet Varol

Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.

Ali Fikri Yavuz

(49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.

Bekir Sadak

(49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.

Celal Yıldırım

(49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

Diyanet Vakfi

Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.

Edip Yüksel

Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm

Elmalılı Hamdi Yazır

Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.

Seyyid Kutub

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

Gültekin Onan

(Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».

Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!

Hayrat Neşriyat

Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.

İbni Kesir

Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;

Muhammed Esed

(49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.

Ömer Öngüt

-Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.

Şaban Piriş

(49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!

Suat Yıldırım

(Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.

Süleyman Ateş

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

Tefhim-ul Kuran

Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.

Ümit Şimşek

Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.

Yaşar Nuri Öztürk

Kullarıma haber ver ki: “Gerçekten ben, evet ben çok bağışlayan ve çok acıyanım.

Abdullah Parlıyan

Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver!

Bayraktar Bayraklı

(49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.

Cemal Külünkoğlu

(Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

Kadri Çelik

(Ey Rasûlüm), kullarıma önemle ha ber ver ki, hiç şüphesiz Ben, evet Ben, çok bağışlayanım, (bilhassa mü’min kullarıma karşı hususî) rahmeti pek çok olanım.

Ali Ünal

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

Harun Yıldırım

(Ey Peygamber!) Kullarıma haber ver: Ben, evet Ben tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım!

Mustafa İslamoğlu

Kullarima haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim.

Sadık Türkmen

Kullarıma haber ver ki “Ben, kullarımı mutlak bağışlayan ve onlara merhamet edenim. ”

İlyas Yorulmaz

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

İmam İskender Ali Mihr