Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾


HİCR SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tesbiku min ummetin ecele-hâ ve mâ yeste'hırûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
olmaz
tesbiku öne geçer, öne alır
min ummetin ümmetlerden biri (hiçbir ümmet)
ecele-hâ onun eceli, onun için tayin edilen zaman dilimi
ve mâ ve olmaz
yeste'hırûne tehir eder (erteler, geciktirir)

Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).

HİCR SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.

Diyanet İşleri

Hiçbir ümmet, ne helâk edileceği zamânı mukadder vaktinden öne alabilir, ne de onu geciktirebilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.

Adem Uğur

Hiçbir topluluk ecelini ne öne çekebilir, ne de erteleyebilir.

Ahmed Hulusi

Hiçbir millet belirlenmiş vadeden önce helâk olmaz, vadelerini erteleyemezler de.

Ahmet Tekin

Hiçbir millet ecelini ne öne alabilir ne de onu geriye bırakabilirler.

Ahmet Varol

Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

Ali Bulaç

Hiç bir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de onu geciktirebilir.

Ali Fikri Yavuz

Hicbir ummet kendi suresini one de alamaz, geciktiremez de.

Bekir Sadak

Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir, ne de ondan geri kalabilir.

Celal Yıldırım

Hiçbir ümmet kendi süresini öne alamaz, geciktiremez de.

Diyanet İşleri (eski)

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.

Diyanet Vakfi

Hiç bir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır.

Edip Yüksel

Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler

Elmalılı Hamdi Yazır

Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir.

Seyyid Kutub

Hiç bir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

Gültekin Onan

Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir, ne de onlar (bunu) gecikdirebilirler.

Hasan Basri Çantay

Hiçbir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de (ondan) geri kalabilir.

Hayrat Neşriyat

Hiç bir ümmetin süresi öne geçmez, geciktiremezler de.

İbni Kesir

(Ve zaten) hiçbir ümmet kendisi için belirlenmiş sürenin bitimini öne alamayacağı gibi erteleyemez de.

Muhammed Esed

Hiçbir ümmet, ecelini ne geçebilir ve ne de geciktirebilirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de ondan geri kalır.

Ömer Öngüt

Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve erteleyemez.

Şaban Piriş

Hiç bir ümmet vaadesini ne öne alabilir, ne erteleyebilir.

Suat Yıldırım

Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de (ondan) geri kalır (her kavim mutlaka, kendileri için belirtilmiş sürede helâk olur).

Süleyman Ateş

Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

Tefhim-ul Kuran

Hiçbir millet, ecelini ne öne alabilir, ne geriye atabilir.

Ümit Şimşek

Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin ne önüne geçebilir ne de o süreyi geriletebilir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve zaten hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş bir sürenin bitmesini öne alamayacağı gibi, erteleyemez de.

Abdullah Parlıyan

Hiçbir millet, kendi ecelini ne ileri alabilir ne de geciktirebilir.

Bayraktar Bayraklı

Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan geri kalabilir.

Cemal Külünkoğlu

Hiç bir ümmet, kendi ecelinden ne öne geçebilir ve ne de ondan geri kalabilirler.

Kadri Çelik

Herhangi bir topluluk, ne kendisiyle ilgili süreyi tamamlamadan hayattan çekilir, ne de bu süreyi geri bırakabilir.

Ali Ünal

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.

Harun Yıldırım

(Kaldı ki) hiçbir uygarlık, kendisi için belirlenen sürenin (artık kaçınılmaz olan) bitimini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

Mustafa İslamoğlu

(helâkı hak etmişse); hiçbir toplum sonunu ne ileri alabilir ve ne de geriye bırakabilir.

Sadık Türkmen

Hiçbir toplum, kendileri için belirlenmiş ömürden önce ne yok olabilir, nede verilen zamanı erteleyebilirler.

İlyas Yorulmaz

Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).

İmam İskender Ali Mihr