Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾


HİCR SURESİ 72. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

le amru-ke inne-hum le fî sekreti-him ya'mehûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
le amru-ke senin ömrüne andolsun (yemin olsun)
inne-hum muhakkak ki onlar
le fî sekreti-him elbette, muhakkak sarhoşlukları içinde
ya'mehûne bocalıyorlar

Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

HİCR SURESİ 72. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.

Diyanet İşleri

Ömrün hakkı için onlar, gafletten âdeta sarhoştular, gaflet içinde şaşkın bir haldeydiler.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Adem Uğur

Yaşamına yemin olsun ki, onlar (zevk) sarhoşlukları içinde, kör ve şaşkın bocalıyorlar!

Ahmed Hulusi

'Dinine andolsun ki ey Lût, onlar şehvet sarhoşluğu içinde, önlerine gelene sarkıntılık yapıp duruyorlar. Seni hiç dinlerler mi?'

Ahmet Tekin

Senin ömrüne yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları (şaşkınlıkları) içinde bocalıyorlar.

Ahmet Varol

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Ali Bulaç

(Rasûlüm!) Ömrün hakkı için, doğrusu onlar sarhoşlukları içinde azgın bir halde idiler.

Ali Fikri Yavuz

Senin hayatina and olsun ki, onlar sahosluklari icinde bocalayip duruyorlardi.

Bekir Sadak

(Peygamberim !) hayatına yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde ne yaptıklarını bilmiyorlardı.

Celal Yıldırım

Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Diyanet Vakfi

Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Edip Yüksel

Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı

Elmalılı Hamdi Yazır

Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı.

Seyyid Kutub

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Gültekin Onan

(Habîbim) seni ebedî yâd-ı cemîline yemîn ederim ki onlar serhoşlukları (azgınlıkları) içinde muhakkak serserî bir halde idiler.

Hasan Basri Çantay

(Ey şanlı Peygamber!) Ömrüne yemîn olsun ki, gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Hayrat Neşriyat

Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde muhakkak serseri bir halde idiler.

İbni Kesir

(Fakat melekler Lut'a:) "Canı sağolasıca!" dediler, "(Onlar bu durumda seni hiç dinlerler mi?) Baksana, (şehvetten) gözleri dönmüş, körcesine sendeleyip, öteye beriye sarkıntılık yapıp duruyorlar!"

Muhammed Esed

Ömrüne andolsun ki, şüphe yok, onlar kendi sarhoşlukları içinde şaşırıp durur kimseler idi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde idiler.

Ömer Öngüt

Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.

Şaban Piriş

(Resulüm!) "Hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekte idiler."

Suat Yıldırım

Senin ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Süleyman Ateş

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Tefhim-ul Kuran

Hayatın hakkı için, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Ümit Şimşek

Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde bocalıyorlardı.

Yaşar Nuri Öztürk

Melekler Lût'a: “Senin ömrüne yemin ederiz ki, kavmin bu durumda seni hiç dinlemezler. Baksana, şehvetten gözleri dönmüş, sarhoşlukları içerisinde, körcesine sendeleyip, ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

Abdullah Parlıyan

Senin ömrüne andolsun ki onlar, sarhoşluklarının içinde bocalıyorlardı.

Bayraktar Bayraklı

(Resulüm!) “Hayatın hakkı için doğrusu onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.”

Cemal Külünkoğlu

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde (kör sersem) bocalayıp duruyorlardı.

Kadri Çelik

(Ey Rasûlüm!) Hayatın hakkı için, kendilerini kaybetmiş halde sürüklenip gidiyorlardı.

Ali Ünal

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Harun Yıldırım

(Melekler) "Hay, sen bin yaşa!" dediler; "Baksana, onlar (şehvet) sarhoşluğuyla (gömüldükleri günah bataklığı) içerisinde debelenip duruyorlar!"

Mustafa İslamoğlu

Ömrüne ant olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Sadık Türkmen

Misafirler “Vay ömrüne! Onlar bu işin sarhoşluğu içinde, bu çirkinliği yapmak için uğraşıyorlar” dediler.

İlyas Yorulmaz

Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

İmam İskender Ali Mihr