Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾


HİCR SURESİ 79. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fentekamnâ (fe intikamnâ) min-hum ve inne-humâ le bi imâmin mubînin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fentekamnâ (fe intikamnâ) böylece intikam aldık
min-hum onlardan
ve inne-humâ ve muhakkak her ikisi
le elbette, gerçekten
bi imâmin önder, rehber
mubînin açıkça, (beyan edilmiş) açıkta

Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki; ikisi de (iki şehir de) gerçekten, açıkça bir rehberdir (gelecek nesillere ibrettir).

HİCR SURESİ 79. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şu’ayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.

Diyanet İşleri

Öcaldık onlardan; iki şehir de apaçık görünmede, yol uğrağında hâlâ.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Adem Uğur

Bu sebeple onlara yaptıklarının acı sonuçlarını yaşattık! Her ikisi de açık seçik görülebilen bir bölgededir.

Ahmed Hulusi

Biz onlara, lâyık oldukları cezayı verdik. İkisi de, Eyke ve Medyen açık bir yol üzerindedir.

Ahmet Tekin

Bu yüzden onlardan da intikam aldık. Her ikisi de açık bir yol üzerindedir.

Ahmet Varol

Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir.

Ali Bulaç

Biz Eyke halkından da intikam aldık. (Sedum ve Eyke şehirlerinin) ikisi de (herkesin görebileceği uğrak) apaçık bir yol üzerindedir.

Ali Fikri Yavuz

Bunun icin onlardan da ocaldik. Hala her iki memleket de islek bir yol uzerindedirler. *

Bekir Sadak

O yüzden onlardan da intikam aldık. (Sözünü ettiğimiz) şehirlerin ikisi de açık bir (yolun) önünde bulunuyordur.

Celal Yıldırım

Bunun için onlardan da öç aldık. Hala her iki memleket de işlek bir yol üzerindedirler.

Diyanet İşleri (eski)

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Diyanet Vakfi

Onlardan öc aldık. Her ikisi de belgelenmiştir.

Edip Yüksel

Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu yüzden onlardan da öç aldık; bu beldelerin her ikisi de işlek bir yol üzerindedirler.

Seyyid Kutub

Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir (lebi imamin) / her ikisi de Levh-i Mahfuz'dadır.

Gültekin Onan

Onun için bunlardan da intikam aldık. (Bu yerlerin) ikisi de apaçık bir yol (üzerinde) dir.

Hasan Basri Çantay

Onlardan da intikam aldık. Her ikisi (Lût kavminin şehri ile Eyke kavmi harâbeleri) de hâlâ apaçık (bilinen) bir yol üzerinde (durmakta)dır.

Hayrat Neşriyat

Bunun için onlardan öc aldık. Her ikisi de hala işlek bir yol üzerindedir

İbni Kesir

Ve bu yüzden onları da hak ettikleri cezaya uğrattık. Gerçek şu ki, sözü geçen her iki (günahkar toplum) da, (bugün dahi) görülebilen bir ana yol üzerinde yaşamaktaydılar.

Muhammed Esed

Artık onlardan da intikam aldık ve şüphe yok ki, ikisi de elbette apaçık öndedirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onlardan intikam aldık. Hâlâ her iki memleket de işlek bir yol üzerindedir.

Ömer Öngüt

Biz de onlardan intikam aldık. Şüphesiz bu iki olay da apaçık (göz) önündedir.

Şaban Piriş

Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.

Suat Yıldırım

Onlardan da öcümüzü aldık, her ikisi de (Sodom da, Eyke de) hâlâ (yol üzerinde, gözler) ön(ün) de apaçık durmaktadır.

Süleyman Ateş

Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün) dedir.

Tefhim-ul Kuran

Biz onlardan da intikam aldık. Her ikisinin izleri de hâlâ gözler önündedir.

Ümit Şimşek

Onlardan intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve bu yüzden onları da, hakettikleri cezaya uğrattık. Gerçek şu ki, Lût ve Eykeliler kavmi de, bugün dahi görülebilen bir ana yol üzerinde yaşamaktaydılar.

Abdullah Parlıyan

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir.

Bayraktar Bayraklı

Onlardan intikam aldık (Sodom ve Eyke halklarına hak ettikleri cezayı verdik). Bu her ikisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayip kavminin yaşadığı Eyke herkesin görebileceği uğrak) apaçık bir yol üzerindedir.

Cemal Külünkoğlu

Bundan dolayı onlardan intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen yıkıntıları) açık (gidip geldiğiniz işlek) bir yol üzerindedir.

Kadri Çelik

Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki (günahkâr) memleketin harabeleri uğrak bir yol üzerindedir.

Ali Ünal

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Harun Yıldırım

Bundan dolayı Biz, onlara (da) yaptıklarının acısını tattırdık. İşte adı geçen bu iki toplumun da, (dünyevi refah açısından) çok önde olduğu ayan açık ortadaydı.

Mustafa İslamoğlu

Derhal onlardan intikam aldık. Ve her ikisi de işlek/açık bir yol üzerinde durmaktadırlar.

Sadık Türkmen

Bizde onlardan, yaptıkları zulmün intikamını aldık. Şüphe yok ki, haddi aşan bu iki toplum, yaptıkları çirkinliklerde (diğer toplumlara) açıkça kötü örnek olmuşlardı.

İlyas Yorulmaz

Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki; ikisi de (iki şehir de) gerçekten, açıkça bir rehberdir (gelecek nesillere ibrettir).

İmam İskender Ali Mihr