Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾


HİCR SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ nahnu nezzelnâ ez zikre ve innâ lehu le hâfizûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak biz
nahnu biz
nezzelnâ indirdik
ez zikre zikir
ve innâ ve muhakkak biz
lehu onu
le elbette, mutlaka
hâfizûne koruyanlar, koruyucular

Muhakkak ki zikri (Kur'ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.

HİCR SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki Kur'ân'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu mutlaka koruyacağız.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Adem Uğur

Doğrusu biz indirdik O Zikri, Biz!. . Ve muhakkak O'nun koruyucuları biziz!

Ahmed Hulusi

Okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur’ân’ı kesinlikle bölüm bölüm biz indirdik biz. Elbette zayi olmaması için tedbirler aldırıp onu biz koruyoruz.

Ahmet Tekin

Şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz.

Ahmet Varol

Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Ali Bulaç

Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik ve muhakkak ki onu, tahrif ile tebdîlden (değişikliğe uğramaktan) biz koruyacağız.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu Kitap'i Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki Kur'ân'ı biz indirdik ve elbette biz onun koruyucularıyızdır.

Celal Yıldırım

Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.

Diyanet İşleri (eski)

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Diyanet Vakfi

Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

Edip Yüksel

Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kur'an'ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.

Seyyid Kutub

Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Gültekin Onan

Kur'ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şübhesiz ki, biziz.

Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Kur'an'ı Biz indirdik Biz. Onun koruyucusu da elbet Biziz.

İbni Kesir

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu uyarıcı/hatırlatıcı mesajı, ayet ayet Biz indirdik: ve yine kimsenin kuşkusu olmasın ki, (bütün tahriflerden) onu yine Biz koruyacağız.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik Biz. Ve muhakkak ki, onun için muhafız olanlar da Bizleriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir zikir olan Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz.

Ömer Öngüt

Kur’an’ı şüphesiz biz indirdik. O’nu koruyacak olan da şüphesiz biziz.

Şaban Piriş

Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.

Suat Yıldırım

O Zikri (Kitap)ı biz indirdik biz; ve O'nun koruyucusu da elbette biziz!

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Tefhim-ul Kuran

Kur'ân'ı indiren Biziz; onu Biz koruyacağız.

Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, o zikiri/Kur'an'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik ve şüphe yok ki, O'nu her türlü bozulmadan da biz koruyup muhafaza edeceğiz.

Abdullah Parlıyan

Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.[250]

Bayraktar Bayraklı

Bu Kur'an'ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da gerçekten biziz.

Kadri Çelik

O Zikr’i de indiren elbette yine Biziz ve Biziz O’nun koruyucuları.

Ali Ünal

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Harun Yıldırım

Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren Biziz; onu koruyacak olan da kesinlikle yine Biz olacağız, Biz!

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz, (bu) Zikr’i (Kur’an’ı); Biz indirdik ve elbette onun koruyucusu da Biziz!

Sadık Türkmen

Zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve elbetteki onu koruyacak olanda biziz.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki zikri (Kur'ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.

İmam İskender Ali Mihr