Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾


HİCR SURESİ 90. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ke mâ enzel-nâ alâ el muktesimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ke gibi
mâ enzel-nâ indirdiğimiz şey
alâ el muktesimîne muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara

Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.

HİCR SURESİ 90. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.

Diyanet İşleri

Nitekim bölük bölük olanlara da indirmiştik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

Adem Uğur

İnzâl ettiğimizi bölüp ayrıştıranlara (Tevrat ve İncil'i işlerine gelenler ve gelmeyenler olarak) olduğu gibi; sana da inzâl ettik (hakikat BİLGİsini)!

Ahmed Hulusi

Uyarıcılık görevini yapman için Kurân’ı da sana vahyettik. Tıpkı onu hak ve bâtıl diye kısımlara ayırıp bir kısmına iman eden, bir kısmını inkâr eden yahudi ve hristiyanlara; grup grup şehre giriş yollarını keserek Muhammed’in Kur’ân’ı tebliğini engelleyenlere indirdiğimiz kutsal kitaplar gibi.

Ahmet Tekin

O (kitabı) parçalara ayıranlara indirdiğimiz gibi! [5]

Ahmet Varol

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Ali Bulaç

Tıpkı o Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz (azap) gibi.

Ali Fikri Yavuz

(90-93) Kuran'i islerine geldigi gibi bolenlere de, kendi Kitablarinin bir kismina inanip bir kismini kabul etmiyen yahudi ve hiristiyanlara da nitekim Kitap indirmistik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptiklarindan sorumlu tutacagiz.

Bekir Sadak

Nitekim işbölümü yapanlara.

Celal Yıldırım

(90-93) Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.

Diyanet İşleri (eski)

Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir.

Diyanet Vakfi

Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.

Edip Yüksel

Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere

Elmalılı Hamdi Yazır

Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.

Seyyid Kutub

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Gültekin Onan

(90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

Hasan Basri Çantay

Nitekim, o taksîm edicilere (kendilerini sakındırdığın azâbı) indirmişizdir.

Hayrat Neşriyat

Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.

İbni Kesir

(Bir ilahi kelam bağışladık sana), tıpkı onu (sonradan) bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,

Muhammed Esed

Nitekim (o azabı,) taksimcilerin üzerlerine indirmiştik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz o bölücülere (azap) indirmişizdir.

Ömer Öngüt

Bölücülere indirdiğimiz gibi...

Şaban Piriş

(90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.

Suat Yıldırım

(Siz bilirsiniz, inanmazsanız Allâh'ın azâbı başınıza inecektir.) Tıpkı o bölücülere (veya and içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azâb indiririz)!

Süleyman Ateş

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Tefhim-ul Kuran

Nitekim, bölüşenlerin üzerine de azap indirmiştik.

Ümit Şimşek

Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.

Yaşar Nuri Öztürk

Nitekim bölük bölük olanlara, veya kendilerine indirilen kitabı parçalara ayırıp bir kısmına inanıp, bir kısmını reddedenlere de kitap indirmiştik.

Abdullah Parlıyan

“Nitekim biz, bölücülere azabı indirmişizdir.”

Bayraktar Bayraklı

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıran (Yahudi ve Hıristiyan)lara indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azap indiririz)!

Cemal Külünkoğlu

Parça parça edenlere indirdiğimiz (azap) gibi (diğer Mekke putperestlerine de azap indiririz).

Kadri Çelik

İndirdiğimiz gibi o parça parça edenlere–

Ali Ünal

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

Harun Yıldırım

(Vahyi sana Biz indirdik), tıpkı (onu önceden) paramparça edenlere indirdiğimiz gibi.

Mustafa İslamoğlu

Tıpkı daha öncekilerden ayetlerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddedenlere indirdiğimiz gibi azabı indireceğiz.

Sadık Türkmen

Daha önceki ayrılıklara düşmüş olanlara indirdiğimiz kitaplar gibi.

İlyas Yorulmaz

Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.

İmam İskender Ali Mihr