Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾


HİCR SURESİ 94. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fasda' (fe ısda') bi mâ tu'meru ve a'rıd an el muşrikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fasda' (fe ısda') açıkça bildir,
bi mâ tu'meru emrolunduğun şeyi
ve a'rıd ve yüz çevir
an el muşrikîne müşriklerden

Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. Ve müşriklerden yüz çevir.

HİCR SURESİ 94. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.

Diyanet İşleri

Artık sen emredildiğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

Adem Uğur

Emrolunduğunu (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) açıkla ve müşriklerden yüz çevir!

Ahmed Hulusi

Şimdi sen tebliğ ile emrolunduğun şeyleri, Kur’ân’ı açıkça ilan edip anlatarak inanmayanların cemaatlerini böl, fikirlerini parçala. Grup grup imana kavuşturarak, İslâm toplumuna kat. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşmakta ısrar eden müşriklerin faaliyetlerine karşı tedbir al.

Ahmet Tekin

Sen, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme.

Ahmet Varol

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

Ali Bulaç

Şimdi sen, emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına bildir ve müşriklerden yüz çevir (sözlerine aldırış etme).

Ali Fikri Yavuz

Artik buyrulani acikca ortaya koy, puta tapanlara aldiris etme.

Bekir Sadak

(Ey Şanlı Peygamber!) Artık sen ne ile emrolunuyorsan (onu hak ile bâtılın arasını) ayıracak şekilde ortaya koy. Allah'a ortak koşanlardan yüzçevir (de aldırış etme onlara).

Celal Yıldırım

Artık buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme.

Diyanet İşleri (eski)

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

Diyanet Vakfi

Öyleyse sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma.

Edip Yüksel

Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma

Elmalılı Hamdi Yazır

Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah 'a ortak koşanlara aldırma!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sana buyurulanı açıktan açığa bildir. Ve müşriklere aldırış etme.

Seyyid Kutub

Öyleyse sana buyrulanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

Gültekin Onan

Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan (kafalarını çatlatırcasına) apaçık bildir. Müşriklere aldırış etme.

Hasan Basri Çantay

Öyle ise emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına söyle (açıkça anlat) ve müşriklerden yüz çevir!

Hayrat Neşriyat

Sen; emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

İbni Kesir

Öyleyse artık, sana (açıklaman) emredilen şeyi açıkça ortaya koy ve Allah'tan başkasına tanrısal nitelikler yakıştıran o kimseleri kendi hallerine bırak:

Muhammed Esed

Artık sen emir olunduğun şeyi izhar et ve müşrik olanlara aldırış etme.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

Ömer Öngüt

Emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir!

Şaban Piriş

Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklere aldırma!

Suat Yıldırım

Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma.

Süleyman Ateş

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

Tefhim-ul Kuran

Sana emrolunanı açıkla, müşriklere de aldırma.

Ümit Şimşek

Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.

Yaşar Nuri Öztürk

Artık sen, sana emrolunanı açıktan açığa bildir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak.

Abdullah Parlıyan

“Sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir!”

Bayraktar Bayraklı

Artık sen, sana emredilen şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir (onlara itibar etme)!

Cemal Külünkoğlu

Öyleyse sen emredildiğin şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

Kadri Çelik

Artık, sana emredileni kafa çatlatırcasına anlat ve müşriklere, (onların tepkilerine) aldırma.

Ali Ünal

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

Harun Yıldırım

O halde, artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve şirk koşmayı tabiat haline getirenlere aldırma!

Mustafa İslamoğlu

Emrolunduğun şeyi, onlar anlayıncaya kadar açık açık söyle ve müşriklere aldırış etme!

Sadık Türkmen

Sen, sana emrolunana yüzünü dön (o Kur'an'ın bütünlüğüne bak) ve ortak koşanlardan yüz çevir.

İlyas Yorulmaz

Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. Ve müşriklerden yüz çevir.

İmam İskender Ali Mihr