Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.


عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾


İNFİTÂR SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

alimet nefsun kaddemet ve ahharat
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
alimet bildi, bilmiş olacak
nefsun nefs
şey, şeyler, ne, neyi
kaddemet takdim etti, yaptı
ve ahharat ve tehir etti, erteledi, yapması gerekirken yapmadı

(Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

İNFİTÂR SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

Diyanet İşleri

Bilir herkes, neyi öne sürmüştür, neyi sona bırakmış.

Abdulbaki Gölpınarlı

İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

Adem Uğur

Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

Ahmed Hulusi

Herkes neyi önceden gönderdiğini, neyi ihmal edip geri bıraktığını, öğrenip bilecektir.

Ahmet Tekin

(Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.

Ahmet Varol

(Artık her) Nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.

Ali Bulaç

Herkes (dünyada) yaptığı iyiliği ve bıraktığı kötülüğü bilecektir.

Ali Fikri Yavuz

Insanoglu, ne yaptigini ve ne yapmadigini gorur.

Bekir Sadak

Herkes öndon gönderdiğini ve geriye neler bıraktığını bilecek.

Celal Yıldırım

İnsanoğlu, ne yaptığını ve ne yapmadığını görür.

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

Diyanet Vakfi

Her kişi, yaptığını ve yapmadığını öğrenecektir.

Edip Yüksel

Bilir bir nefis: nedir takdîm ettiği ve te'hîr ettiği?

Elmalılı Hamdi Yazır

bir nefis (herkes) önden neyi gönderdiğini ve neyi bıraktığını bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Herkes neyi öne, neyi geriye aldığını öğrenir.

Seyyid Kutub

(Artık her) nefs önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.

Gültekin Onan

(her) nefs önden ne yolladı, geriye ne bırakdıysa (artık hepsini görüb) bilmişdir (bilecekdir).

Hasan Basri Çantay

(O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir!

Hayrat Neşriyat

Kişi neyi takdim edip neyi te'hir ettiğini bilir.

İbni Kesir

her insan, (sonunda,) ilerisi için ne hazırladığını ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır.

Muhammed Esed

(3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Herkes (yapıp) gönderdiklerini ve (yapmayıp) geride bıraktıklarını bilecektir.

Ömer Öngüt

Kişi ne hazırlamış olduğunu ne ertelemiş olduğunu bilecektir.

Şaban Piriş

İşte o zaman!.. Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.

Suat Yıldırım

Her can, ne (yapıp) öne sürdüğünü ve ne (yapmayıp) geride bıraktığını bilir.

Süleyman Ateş

(Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.

Tefhim-ul Kuran

Herkes ne yaptığını, neyi geri bıraktığını öğrenir.

Ümit Şimşek

Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.

Yaşar Nuri Öztürk

herkes önden gönderdiğini ve geride bıraktığını bilir veya amel defterleri açılınca, insan kendisini ileriye götüren ve geri bırakan amellerini bilir veya önceden yaptıklarını ve sonraya bıraktıklarını bilir.

Abdullah Parlıyan

Herkes, neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilecektir.

Bayraktar Bayraklı

Herkes (dünyada) yaptığı ve (yapmak zorunda olup da) yapmadığı şeyleri bilecektir.

Cemal Külünkoğlu

(Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiş olur.

Kadri Çelik

Herkes, (dünyadan Âhiret’e iyi ve kötü) ne gönderip, geride ne bıraktığını bilecektir.

Ali Ünal

Nefis önce yaptıklarını ve ertelediklerini bilecek.

Harun Yıldırım

her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini fark edecek.

Mustafa İslamoğlu

Her kişi önceden ne işlediklerini/yaptıklarını ve geriye ne bıraktığını/yapmadıklarını bilir.

Sadık Türkmen

Bir nefis (dünyada yaşarken) neleri yaptıklarını ve neleri yapmayıp arkasına atmış olduklarını öğrenir.

İlyas Yorulmaz

(Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

İmam İskender Ali Mihr