Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.


وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾


İNŞİKAK SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve el kameri izâ ittesaka
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve el kameri ve aya
izâ olduğu zaman
ittesaka gerçek hale döndü, (nuru) tamamlandı

Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).

İNŞİKAK SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Dolunay hâlindeki aya ki,

Diyanet İşleri

Ve aya, dolunay olunca.

Abdulbaki Gölpınarlı

Dolunay olmuş aya,

Adem Uğur

Dolunay'a ki,

Ahmed Hulusi

Düzgün bir dolunay haline geldiği zamandaki aya yemin ederim.

Ahmet Tekin

Dolunay haline geldiği zaman aya,

Ahmet Varol

Ondördüne girdiği zaman aya;

Ali Bulaç

Bedir haline geldiği zaman o Ay’a ki,

Ali Fikri Yavuz

Dolunay halindeki aya and olsun ki:

Bekir Sadak

Derlenen dolunaya da yemin ederim ;

Celal Yıldırım

Dolunay halindeki aya and olsun ki:

Diyanet İşleri (eski)

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

Diyanet Vakfi

Dolunay halindeki aya,

Edip Yüksel

Ve derlendiği zaman o Aya

Elmalılı Hamdi Yazır

ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Derlendiği zaman o aya,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Dolunay halindeki Ay'a andolsun ki,

Seyyid Kutub

Ondördüne girdiği zaman aya;

Gültekin Onan

toplu bir haale geldiği (nuuru tamamlandığı) zaman aya ki,

Hasan Basri Çantay

(16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!

Hayrat Neşriyat

Ve toplu halde geldiğinde aya;

İbni Kesir

ve dolunay haline gelen ayı:

Muhammed Esed

Ve toplandığı vakit kamere,

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!

Ömer Öngüt

Dolunay halindeki Ay’a..

Şaban Piriş

Dolunay halini alan ay hakkı için:

Suat Yıldırım

Değirmileşen aya,

Süleyman Ateş

Ondördüne girdiği zaman aya;

Tefhim-ul Kuran

Ve dolunay halindeki Aya:

Ümit Şimşek

Toparlandığı zaman Ay'a,

Yaşar Nuri Öztürk

dolunay haline gelen aya da andolsun ki;

Abdullah Parlıyan

(16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

Bayraktar Bayraklı

(16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).

Cemal Külünkoğlu

Dolunay halini aldığı zaman aya.

Kadri Çelik

Ve gittikçe büyüyüp dolunay halini aldığı zaman aya,

Ali Ünal

Ve aya, dolunay olduğunda;

Harun Yıldırım

ve safha safha dolunay halini alan ayı (şahit tutuyorum ki

Mustafa İslamoğlu

Ve dolunay şeklini aldığı zaman Ay’a ki;

Sadık Türkmen

Dolunay haline gelen ay'a yemin olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).

İmam İskender Ali Mihr