Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾


KEHF SURESİ 100. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve aradnâ cehenneme yevme izin li el kâfirîne ardan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve aradnâ ve arz ettik, gösterdik
cehenneme cehennemi
yevme izin izin günü, o gün
li el kâfirîne inkâr edenlere, kâfirlere
ardan arz ederek

Ve izin günü cehennemi, kâfirlere çok şiddetli birarz edişle, arz ettik (gösterdik).

KEHF SURESİ 100. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(100-101) O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kâfirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!

Diyanet İşleri

Ve o gün kâfirlere, cehennemi öyle bir gösteririz ki.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte Cehennemi, öyle apaçık sermişizdir ki!

Ahmed Hulusi

O gün, Cehennem’le kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri yüzyüze getireceğiz.

Ahmet Tekin

O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.

Ahmet Varol

Ve o gün, cehennemi, inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

Ali Bulaç

Cehennem’i de o kıyamet günü, kâfirlere açık olarak göstermişizdir.

Ali Fikri Yavuz

(100-10) 1 Gozleri bizim ogudumuze karsi kapali olan ve ofkelerinden onu dinlemeye tahammul edemeyen kafirlere o gun cehennemi oyle bir gosteririrz ki! *

Bekir Sadak

(100-101) Beni anmak (öğüdümü kabullenmek) hususunda gözle/i perdeli olup (Kur'ân'ı) dinlemeye tahammülleri olmayan kâfirlere o gün Cehennem'i gösterip karşı karşıya getiririz.

Celal Yıldırım

(100-101) Gözleri bizim öğüdümüze karşı kapalı olan ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir gösteririz ki!

Diyanet İşleri (eski)

(100-101) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

Diyanet Vakfi

O gün cehennemi sunarız o kafirlere...

Edip Yüksel

Ve Cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriş göstermişizdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve o gün cehennemi kafirlere öyle bir gösteriş göstermişizdir ki...

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün cehennemi, kâfirlerin gözleri önüne dikeriz.

Seyyid Kutub

Ve o gün, cehennemi, kafirlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

Gültekin Onan

(100-101) Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'ânı) dinlemiye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!

Hasan Basri Çantay

Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir.

Hayrat Neşriyat

O gün; kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki;

İbni Kesir

Ve o Gün hakkı inkar edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız.

Muhammed Esed

(100-101) Ve o gün cehennemi kâfirler için bir gösterişle göstermişizdir. Onlar ki, gözleri benim zikrimden bir perdede idi ve işitmeğe de kâdir olmaz olmuşlardı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Cehennemi o gün kâfirlere öyle bir gösteririz ki!

Ömer Öngüt

O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösterişle sunarız.

Şaban Piriş

(100-101) Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur’ân’ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.

Suat Yıldırım

O gün cehennemi kâfirlere açıkça göstereceğiz.

Süleyman Ateş

Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla sunmuşuz.

Tefhim-ul Kuran

Cehennemi de o gün öyle bir sunuşla kâfirlerin önüne sermişizdir ki!

Ümit Şimşek

O gün, cehennemi, inkârcılara öyle bir sunmuşuzdur ki!...

Yaşar Nuri Öztürk

Ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, cehennemi açık olarak göstermişizdir.

Abdullah Parlıyan

(100-101) Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

Bayraktar Bayraklı

(100-101) O gün cehennemi, hakikati görmek hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'an'ı) dinlemeye tahammül edemeyen inkârcıların karşısına dikeceğiz.

Cemal Külünkoğlu

Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla (tümüyle göstererek) sunarız.

Kadri Çelik

O gün de, Cehennem’i, bütün dehşetiyle kâfirlerin önüne koyarız.

Ali Ünal

Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

Harun Yıldırım

İşte o gün kafirlere cehennemi (reddedemeyecekleri bir biçimde) arz ederiz.

Mustafa İslamoğlu

O gün cehennemi kâfirler için açıkça göstermişizdir.

Sadık Türkmen

O gün cehennemi, inkar edenlere arz ederiz.

İlyas Yorulmaz

Ve izin günü cehennemi, kâfirlere çok şiddetli birarz edişle, arz ettik (gösterdik).

İmam İskender Ali Mihr