Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾


KEHF SURESİ 64. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle zâlike mâ kunnâ nebgı ferteddâ (fe irteddâ) alâ âsâri-himâ kasasan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
zâlike bu, işte bu
mâ kunnâ bizim olduğumuz şey
nebgı talep ediyoruz, arıyoruz, ibtiga ediyoruz
ferteddâ (fe irteddâ) o zaman, böylece geri döndüler
alâ âsâri-himâ (ikisinin) izleri üzerinde
kasasan takip ederek

(Musa A.S): “Bizim aradığımız şey, işte bu.” dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler.

KEHF SURESİ 64. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Mûsâ: “İşte aradığımız bu idi” dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisingeri döndüler.

Diyanet İşleri

Mûsâ, buydu aradığımız işte dedi ve kendi izlerini izleyerek geri döndüler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.

Adem Uğur

(Musa) dedi: "İşte aradığımız o ya!". . . Böylece izlerinin üzerine, geri döndüler.

Ahmed Hulusi

Mûsâ da:
'İşte aradığımız yer orası' dedi. Hemen geldikleri yolu hatırlamaya çalışarak geri döndüler.

Ahmet Tekin

(Musa): 'İşte bizim aradığımız da buydu' dedi. Böylece izlerini takib ederek geri döndüler.

Ahmet Varol

(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.

Ali Bulaç

Mûsa: “- İşte aradığımız bu idi.” dedi. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler.

Ali Fikri Yavuz

Musa: «Istedigimiz zaten buydu» dedi. Hemen geldikleri yoldan izleri uzerinde geri donduler.

Bekir Sadak

Musa ona: «Aradığımız bu ya» dedi ve izleri üzerine gerisin geri döndüler.

Celal Yıldırım

Musa: 'İstediğimiz zaten buydu' dedi. Hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler.

Diyanet İşleri (eski)

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.

Diyanet Vakfi

(Musa:) 'İşte aradığımız yer orası idi,' dedi ve böylece izleri üzerinde geri döndüler.

Edip Yüksel

İşte dedi: aradığımız o ya, bunun üzerine izlerini ta'kıb ederek gerisin geri döndüler

Elmalılı Hamdi Yazır

Musa da dedi ki: «İşte aradığımız oydu!» Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Musa da demişti ki: «İşte aradığımız o idi.» Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Musa; «Bizim aradığımız da buydu zaten» dedi. Hemen geldikleri yoldan kendi izlerini sürerek geri döndüler.

Seyyid Kutub

(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.

Gültekin Onan

(Musa) «İşte, dedi, bizim arayacağımız bu idi». Şimdi izlerinin üzerinde gerisin geri döndüler.

Hasan Basri Çantay

(Mûsâ:) 'Aradığımız zâten buydu!' dedi. Hemen kendi izlerini ta'kib ederek geri döndüler.

Hayrat Neşriyat

Musa; zaten istediğimiz buydu, dedi. Hemen izlerinin üstünden gerisin geri döndüler.

İbni Kesir

(Musa heyecanla): "Demek, aradığımız yer orası(ydı)!" diye bağırdı. Ve izleri üzerine hemen geri döndüler.

Muhammed Esed

Dedi ki: «İşte bizim aramakta olduğumuz da bu ya.» Hemen izleri üzerine uyarak geri döndüler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Musa: “İşte aradığımız o idi. ” dedi. İzlerinin üzerine hemen geri döndüler.

Ömer Öngüt

Musa: -İşte, aradığımız buydu, dedi. İzleri üzerine gerisin geriye döndüler.

Şaban Piriş

Musa: "İşte gözleyip durduğumuz da bu idi ya!" dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar.

Suat Yıldırım

(Mûsâ): "İşte aradığımız o idi." dedi. Tekrar izlerini ta'kibederek geriye döndüler, (kayaya vardılar).

Süleyman Ateş

(Musa) Dedi ki: «Bizim de aradığımız buydu.» Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.

Tefhim-ul Kuran

Musa 'Aradığımız buydu' dedi. Sonra kendi izlerini takip ederek geri döndüler.

Ümit Şimşek

Mûsa: "Arayıp durduğumuz işte o idi." dedi. Bunun üzerine kendi izlerini sürerek gerisingeri döndüler.

Yaşar Nuri Öztürk

Musa: “Buydu aradığımız işte ya!” dedi. Ve izleri üzerinde, hemen geri döndüler.

Abdullah Parlıyan

Mûsâ, “İşte arzu ettiğimiz de buydu” dedi. Hemen geldikleri yoldan izlerini takip ederek geri döndüler.

Bayraktar Bayraklı

Musa: “İşte bizim de aradığımız buydu” dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisingeri (kayanın yanına) vardılar.

Cemal Külünkoğlu

(Musa) Dedi ki: “Bizim de aradığımız oydu.” Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler.

Kadri Çelik

Musa, “İşte bu idi aradığımız!” dedi. Hemen izleri üzerinde gerisin geriye döndüler,

Ali Ünal

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.

Harun Yıldırım

(Musa) dedi ki: "İşte aradığımız da o(rası)ydı ya!" Bunun üzerine hemen geri dönüp kendi izlerini takip ettiler.

Mustafa İslamoğlu

(Musa): “aradığımız şey işte buydu!” dedi. Kendi izlerini takip ederek derhal geri döndüler.

Sadık Türkmen

Musa ona “Tamam bizim istediğimizde buydu” dedi ve tekrar izlerini takip ederek, geri döndüler.

İlyas Yorulmaz

(Musa A.S): “Bizim aradığımız şey, işte bu.” dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler.

İmam İskender Ali Mihr