Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾


KEHF SURESİ 67. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle inne-ke len testetîa maiye sabran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
inne-ke muhakkak ki sen
len testetîa asla güç yetiremezsin, yapamazsın
maiye benimle beraber, benim maiyetimde
sabran sabırlı olma, sabretmek

(Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.

KEHF SURESİ 67. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Adam, şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.”

Diyanet İşleri

O, sen dedi, benimle berâber bulunmaya dayanamazsın.

Abdulbaki Gölpınarlı

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Adem Uğur

(Hızır a. s. ) dedi ki: "Sen benimle beraberliğe kesinlikle dayanamazsın (senin varoluş programın ve işlevin zâhire, göz boyutuna dönük; bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, işlevinin gereği bakışla hazmedemezsin)!"

Ahmed Hulusi

Sâlih kulumuz Hızır:
'Sen benimle birlikte bulunmaya asla sabredemezsin' dedi.

Ahmet Tekin

O da dedi ki: 'Doğrusu sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin.

Ahmet Varol

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."

Ali Bulaç

Hızır dedi ki: “- Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.

Ali Fikri Yavuz

(67-68) O: «Sen dogrusu benim yaptiklarima dayanamazsin, bilgice kavrayamadigin bir seye nasil dayanabilirsin?» dedi.

Bekir Sadak

O, «sen benimle beraber elbette pek sabredemezsin» dedi.

Celal Yıldırım

O: 'Sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın, bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin?' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Diyanet Vakfi

'Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın,' dedi,

Edip Yüksel

Doğrusu, dedi: sen benimle sabredemezsin

Elmalılı Hamdi Yazır

O: «Doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Hızır) dedi ki: «Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O kulumuz, Musa'ya dedi ki; «Sen benimle beraber olmaya katlanamazsın.»

Seyyid Kutub

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."

Gültekin Onan

O da (Musâya): «Doğrusu sen benim beraberimde sabretmiye asla muktedir olamazsın».

Hasan Basri Çantay

(Hızır, cevâben şöyle) dedi: 'Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin!'

Hayrat Neşriyat

O da dedi ki: Doğrusu sen, benim yaptıklarıma asla dayanamazsın.

İbni Kesir

(Öteki;) "Sen benimle birlikte(yken olacak olanlara) katlanamazsın" dedi,

Muhammed Esed

Dedi ki: «Şüphe yok sen benimle beraber sabra kâdir olamazsın.»

Ömer Nasuhi Bilmen

O da dedi ki: “Doğrusu sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!”

Ömer Öngüt

O da: -Sen benimle olmaya sabredemezsin, dedi.

Şaban Piriş

(67-68) "Doğrusu" dedi, "sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?"

Suat Yıldırım

(O da): "Sen benimle beraber bulunmağa dayanamazsın" dedi.

Süleyman Ateş

Dedi ki: «Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin.»

Tefhim-ul Kuran

O ise 'Sen benim beraberliğime tahammül edemezsin,' dedi.

Ümit Şimşek

Dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın."

Yaşar Nuri Öztürk

O da: “Sen benimle birlikteyken, olacak olanlara katlanamazsın” dedi.

Abdullah Parlıyan

O kul, “Sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin.”

Bayraktar Bayraklı

(67-68) (Hızır,) şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamayacağın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin ki?”

Cemal Külünkoğlu

Dedi ki: “Gerçekten sen, benimle birlikteliğe sabretmeye güç yetiremezsin.”

Kadri Çelik

“İyi de” dedi (ilmi ledün sahibi zat [Hızır]), “sen, benimle beraberliğe asla katlanamazsın.

Ali Ünal

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Harun Yıldırım

O, "Korkarım ki sen benimle birlikteliğe sabredemezsin!" dedi (ve ekledi):

Mustafa İslamoğlu

(o kul) dedi ki: ”Doğrusu, sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!

Sadık Türkmen

O da “Sen benimle beraber olmaya tahammül edip sabır gösteremezsin. ”

İlyas Yorulmaz

(Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.

İmam İskender Ali Mihr