Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾


KEHF SURESİ 72. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle e lem ekul inne-ke len testetîa maiye sabran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
e lem ekul ben söylemedim mi, ben demedim mi
inne-ke muhakkak ki sen
len testetîa asla güç yetiremezsin
maiye benimle beraber
sabran sabırlı olarak, sabırlı olma

(Hızır A.S şöyle) dedi: “Muhakkak ki sen, benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?”

KEHF SURESİ 72. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Adam, “Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi.

Diyanet İşleri

O zât, demedim mi dedi, gerçekten de sen, benimle berâber bulunmaya dayanamazsın.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Hızır:) Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi.

Adem Uğur

(Hızır) dedi: "Sen benimle beraberliğe katlanamazsın, demedim mi?"

Ahmed Hulusi

Hızır:
'Dememiş miydim? Sen benimle birlikte bulunmaya asla sabredemezsin.' dedi.

Ahmet Tekin

(O kul): 'Ben, sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin, dememiş miydim?' dedi.

Ahmet Varol

Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?"

Ali Bulaç

Hızır: “-Sen, benimle asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi.

Ali Fikri Yavuz

Musa'ya: «Ben sana yaptigim islere dayanamazsin demedim mi?» dedi.

Bekir Sadak

O: «Ben sana demedim mi, benimle birlikte bulunmaya dayanamazsın ?» dedi.

Celal Yıldırım

Musa'ya: 'Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

(Hızır:) Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi.

Diyanet Vakfi

'Bana dayanamıyacağını sana söylememiş miydim,' diye karşılık verdi.

Edip Yüksel

Demedim mi, dedi: doğrusu sen benimle sabredemezsin?

Elmalılı Hamdi Yazır

O: «Demedim mi ki sen benimle beraber olmaya sabredemezsin?» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Hızır:) «Sen benimle asla sabredemezsin, demedim mi?» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O kulumuz Musa'ya «Ben sana, benimle beraber olmaya katlanamazsın dememiş miydim?» dedi.

Seyyid Kutub

Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?"

Gültekin Onan

Dedi: «Sen beraberimde sabretmiye asla muktedir olamazsın demedim mi»?

Hasan Basri Çantay

(Hızır:) 'Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin, dememiş miydim?' dedi.

Hayrat Neşriyat

Ben, sana; yaptığım şeylere dayanamazsın, demedim mi? dedi.

İbni Kesir

Beriki: "Ben sana, bana asla katlanamayacağını söylememiş miydim?" dedi.

Muhammed Esed

(72-73) Dedi ki: «Ben demedim mi ki, şüphe yok sen benimle beraber sabra takat getiremezsin?» Dedi ki: «Unuttuğum şey ile beni muahaze etme. Bana bu işimden dolayı bir güçlük teklif eyleme.»

Ömer Nasuhi Bilmen

(Hızır): “Ben sana 'Benimle beraber olmaya sabredemezsin!' demedim mi?” dedi.

Ömer Öngüt

-Ben sana benimle olmaya dayanamazsın demedim mi? diye cevap verdi.

Şaban Piriş

(Hızır:) "Sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim?(İşte sen de gördün!)" dedi.

Suat Yıldırım

(O kul): "Sen benimle beraber bulunmağa dayanamazsın demedim mi?" dedi.

Süleyman Ateş

Dedi ki: «Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?»

Tefhim-ul Kuran

O ise 'Ben sana benim beraberliğime tahammül edemezsin demedim mi?' dedi.

Ümit Şimşek

Dedi: "Ben söylemedim mi, sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın!"

Yaşar Nuri Öztürk

O zat: “Ben sana, bana asla katlanamayacağını söylememiş miydim?” dedi.

Abdullah Parlıyan

O kul, “Sen benimle beraber bulunmaya dayanamazsın, dememiş miydim?” dedi.

Bayraktar Bayraklı

(Hızır:) “Sen benimle asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi.

Cemal Külünkoğlu

Dedi ki: “Gerçekten benimle birlikteliğe sabretmeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?”

Kadri Çelik

“Sana benimle beraberliğe asla katlanamazsın dememiş miydim?” dedi (Hızır).

Ali Ünal

Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi.

Harun Yıldırım

O dedi ki: "Ben sana dememiş miydim 'Sen benimle birlikteliğe sabredemezsin!' diye?"

Mustafa İslamoğlu

(o kul) dedi ki: “Ben sana, ‘benimle bulunmaya sabredemezsin’ demedim mi?”

Sadık Türkmen

O kul “Benimle olmaya sabredemezsin diye, ben sana söylememiş miydin?” dedi.

İlyas Yorulmaz

(Hızır A.S şöyle) dedi: “Muhakkak ki sen, benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?”

İmam İskender Ali Mihr