Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾


KEHF SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve innâ le câilûne mâ aleyhâ saîden curuzen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve innâ ve muhakkak ki biz
le câilûne elbette kılıcılarız, yapanlarız, yapacak olanlar
mâ aleyhâ onun üzerinde olan şeyler
saîden toprak
curuzen üzerinde nebat bulunmayan çorak, kuru toprak

Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette Biziz.

KEHF SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.

Diyanet İşleri

Ve biz, elbette yeryüzünde ne varsa hepsini kupkuru toprak haline getiririz sonunda.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

Adem Uğur

Muhakkak ki biz arzda (bedende) bulunan her şeyi çorak bir toprak hâline getireceğiz!

Ahmed Hulusi

Şu bir gerçektir ki, yeryüzündeki cezbedici güzelliği olan her şeyi kuru bir toprağa dönüştüreceğiz.

Ahmet Tekin

Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız.

Ahmet Varol

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

Ali Bulaç

Şu da muhakkak ki, biz, yeryüzünde olan şeyleri (süsleri) kupkuru bir toprak yaparız.

Ali Fikri Yavuz

suphesiz Biz, yeryuzunde olanlari kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

Bekir Sadak

Ve elbette biz yeryüzünün üstündeki şeyleri kuru bir toprak haline getiricileriz.

Celal Yıldırım

Şüphesiz Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

Diyanet İşleri (eski)

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

Diyanet Vakfi

Ve elbette biz onun üzerinde bulunanları çorak bir toprak haline dönüştüreceğiz.

Edip Yüksel

Bununla beraber şu da muhakkak ki biz onun üzerinde ne varsa hepsini bir kuru toprak etmekteyiz

Elmalılı Hamdi Yazır

Bununla beraber şu da bir gerçek ki Biz, onun üzerinde olan herşeyi kupkuru bir toprak yapmaktayız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Günü gelince yeryüzünün bütün gözalıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak düzlüğüne çevireceğiz.

Seyyid Kutub

Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

Gültekin Onan

Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız.

Hasan Basri Çantay

Bununla berâber muhakkak ki biz, orada (yeryüzünde) ne varsa, elbette kupkuru bir toprak edicileriz.

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

İbni Kesir

ve hiç şüphe yok ki (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

Muhammed Esed

Ve mamafih onun üzerinde ne varsa muhakkak ki, Biz hepsini de kupkuru, dağınık bir toprak edicileriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onun üzerindeki her şeyi elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

Ömer Öngüt

Aynı zamanda biz, yerin üzerindekileri çorak bir arazi de yapabiliriz.

Şaban Piriş

Ve elbette Biz yer üstünde ne varsa hepsini, kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.

Suat Yıldırım

Biz elbette (bir gün) yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yaparız.

Süleyman Ateş

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

Tefhim-ul Kuran

Onun üzerindeki herşeyi Biz toza toprağa çevireceğiz.

Ümit Şimşek

Ve şu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki her şeyi, bitki bitirmeyen/kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve hiç şüphe yok ki, zamanı gelince, yeryüzündeki herşeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

Abdullah Parlıyan

Biz, elbette yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yapacağız.

Bayraktar Bayraklı

Muhakkak ki biz, zamanı gelince yeryüzünün bütün göz alıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

Cemal Külünkoğlu

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak kılıcılarız.

Kadri Çelik

Yine bir gerçek ki, onun üzerinde bu lunan her şeyi elbette kupkuru bir toprak haline de getirmekteyiz (ve insanlar için sınama dönemi bittiğinde, tamamını bu hale getireceğiz).

Ali Ünal

(Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

Harun Yıldırım

ama hiç şüphesiz yine Biz, (günü gelince) orada bulunan her şeyi kupkuru bir toprak haline çevirmeyi biliriz.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz biz, yeryüzünün üzerindekilerini kupkuru bir toprak yapıcılarız.

Sadık Türkmen

Şurası bir gerçektir ki, biz yeryüzündeki her şeyi kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette Biziz.

İmam İskender Ali Mihr