Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾


KEHF SURESİ 83. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yes'elûne-ke an zi el karneyni kul se etlû aleykum min-hu zikren
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yes'elûne-ke ve sana sorarlar
an zi el karneyni Zülkarneyn'den (iki karn sahibi)
kul de, söyle
se etlû tilâvet edeceğim, okuyacağım
aleykum size
min-hu ondan
zikren zikir, hatırlatma, kıssa, konu, bahis

Ve sana “Zülkarneyn”den sorarlar. De ki: “Ondan bahsederek size tilâvet edeceğim (açıklayacağım).”

KEHF SURESİ 83. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”

Diyanet İşleri

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: Ona âit haberleri de okuyalım size.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.

Adem Uğur

Sana Zül-Karneyn'den soruyorlar. . . De ki: "Ondan size bir zikir (hatırlatma) okuyacağım. "

Ahmed Hulusi

Sana Zülkarneyn ile ilgili sualler soruyorlar.
'Size onunla ilgili, Kur’ân’da bazı bilgiler vereceğim.' de.

Ahmet Tekin

Sana Zülkarneyn'den de soruyorlar. De ki: 'Ben size ondan bir haber okuyacağım.'

Ahmet Varol

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.

Ali Bulaç

Ey Rasûlüm, bir de sana Zü’l-Karneyn’den (haber) soruyorlar, (müşrikler seni imtihan etmek için). De ki: “- Size ondan bir haber anlatacağım:

Ali Fikri Yavuz

Sana Zulkarneyn'i sorarlar, «Onu size anlatacagim» de.

Bekir Sadak

Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Ondan size bir haber anlatacağım :

Celal Yıldırım

Sana Zülkarneyn'i sorarlar, 'Onu size anlatacağım' de.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.

Diyanet Vakfi

Sana, iki nesil kadar yönetime sahip olan kişiden sorarlar. De ki, 'Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım.'

Edip Yüksel

Bir de sana Zülkarneynden suâl ediyorlar, de ki size ondan bir yadigâr okuyacağım

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de sana Zulkarneyn'den soruyorlar. Dedi: «Size ondan bir hatıra okuyacağım.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: «Size ondan bir hatıra okuyacağım.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. Onlara de ki; «Size onun hakkında bazı düşündürücü bilgiler vereceğim.»

Seyyid Kutub

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.

Gültekin Onan

Sana Zülkarneyni sorarlar. De ki: «Size onun (haalinden) de haber söyleyeyim».

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Sana Zülkarneyn’den de soruyorlar. De ki: 'Size ondan bir hâtıra okuyacağım (anlatacağım).'

Hayrat Neşriyat

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. Onu, size anlatacağım, de.

İbni Kesir

Ve sana Zulkarneyn hakkında soru soruyorlar; de ki: "onu hatırlatacak bir şey anlatayım".

Muhammed Esed

Ve sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki: «O'na dair size kâfi bir haber hikâye edeceğim.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: “Size ondan bir hatıra anlatacağım. ”

Ömer Öngüt

Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. Ondan size bir öğüt okuyacağım, de.

Şaban Piriş

Bir de sana Zülkarneyn’i sorarlar. "Size onun bir hadisesini anlatayım." de.

Suat Yıldırım

(Ey Muhammed), sana Zu'l-Karneyn'den soruyorlar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."

Süleyman Ateş

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l Karneyn hakkında sorarlar. De ki: «Size, ondan da, 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.

Tefhim-ul Kuran

Sana bir de Zülkarneyn'i soruyorlar. 'Size ondan bir hatıra okuyacağım' de.

Ümit Şimşek

Sana Zülkarneyn'den de sorarlar: De ki: "Size ondan bir hatıra okuyacağım."

Yaşar Nuri Öztürk

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: O'na ait gündemde tutulacak haberlerden bir hatıra okuyayım size.

Abdullah Parlıyan

Ey Peygamber! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar: De ki: “Size ondan biraz bahsedeceğim.”[303]

Bayraktar Bayraklı

(Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan öğüt ve hatırlatma olarak (bazı bilgiler) vereceğim.”

Cemal Külünkoğlu

Sana Zülkarneyn hakkında sorarlar. De ki: “Size onun hakkında hatırlatıcı ayetler okuyacağım.”

Kadri Çelik

(Ey Rasûlüm!) Sana bir de Zülkarneyn’ den soruyorlar. “Size O’nun hakkında da bir bahis açayım” de.

Ali Ünal

(Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.

Harun Yıldırım

Bir de sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar; de ki: "Size ona ilişkin birtakım anı(lar) nakledeyim."

Mustafa İslamoğlu

Ve sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De ki: “Ondan size bir hatıra okuyacağım.”

Sadık Türkmen

Sana Zilkarneyn hakkında suru soruyorlar. Onlara deki “Şimdi size o nunla ilgili bir öğüt okuyacağım. ”

İlyas Yorulmaz

Ve sana “Zülkarneyn”den sorarlar. De ki: “Ondan bahsederek size tilâvet edeceğim (açıklayacağım).”

İmam İskender Ali Mihr