Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır.


بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾


KIYÂME SURESİ 14. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel el insânu alâ nefsi-hî basîratun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır
el insânu insan
alâ ...'e
nefsi-hî onun nefsi, kendi nefsi
basîratun basirdir, görendir, şahittir

Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).

KIYÂME SURESİ 14. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(14-15) Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

Diyanet İşleri

Hayır, insanın âzası, aleyhine tanıklık eder.

Abdulbaki Gölpınarlı

Artık insan, kendi kendinin şahididir.

Adem Uğur

İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! ("OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir. " 17. İsrâ' Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A. H. )

Ahmed Hulusi

Üstelik insan, vicdanıyla, organlarıyla nefsine karşı şâhitlik eder.

Ahmet Tekin

Hakikatte insan kendi kendine karşı bir şahittir.

Ahmet Varol

Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Ali Bulaç

Doğrusu insan, nefsine karşı murakabeci bir şahiddir.

Ali Fikri Yavuz

(14-15) Ozurlerini sayip dokse de, insanoglu, artik kendi kendinin sahididir.

Bekir Sadak

(14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir.

Celal Yıldırım

(14-15) Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi kendinin şahididir.

Diyanet İşleri (eski)

Artık insan, kendi kendinin şahididir.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, insan kendi kendisine tanıktır.

Edip Yüksel

Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğrusu insan kendi nefsini görür,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Aslında insan kendi kendinin denetleyicisidir.

Seyyid Kutub

Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Gültekin Onan

Daha doğrusu insan (bizzat) kendisine karşı bir şâhiddir.

Hasan Basri Çantay

(14-15) Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma'zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir!

Hayrat Neşriyat

Daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir.

İbni Kesir

hayır, aslında insan, kendi aleyhine şahitlik yapacak,

Muhammed Esed

(13-14) O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir. Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir.

Ömer Nasuhi Bilmen

İnsan artık kendi kendisinin şâhididir.

Ömer Öngüt

-Evet, insan kendini görecektir.

Şaban Piriş

(14-15) Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur.

Suat Yıldırım

Doğrusu insan kendi nefsini görür,

Süleyman Ateş

Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir;

Tefhim-ul Kuran

Aslında insan kendi kendisinin şahididir:

Ümit Şimşek

Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır;

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, aslında insan kendi aleyhine şahitlik yapacak.

Abdullah Parlıyan

Doğrusu insan, kendi öz benliğinin gözlemcisidir.

Bayraktar Bayraklı

(14-15) Aslında insan birtakım mazeretler ileri sürse de kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şahit olacaktır.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! İnsan, kendi nefsine karşı bütünüyle basiret kesilir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

Kadri Çelik

Artık insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir delildir,

Ali Ünal

Doğrusu şu ki, insan kendine karşı bir şahiddir.

Harun Yıldırım

bilakis insan kendi benliğine şahit olacak;

Mustafa İslamoğlu

Doğrusu şu ki (o gün); insan kendi kendisinin tanığıdır.

Sadık Türkmen

Ancak insan kendi nefsini çok iyi görendir.

İlyas Yorulmaz

Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).

İmam İskender Ali Mihr