Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır.


لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾


KIYÂME SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lâ tuharrik bi-hî lisâne-ke li ta'cele bi-hî
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lâ tuharrik hareket ettirme
bi-hî ona, onunla
lisâne-ke dilini
li için, ... diye
ta'cele acele ediyorsun
bi-hî ona, onunla

O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.

KIYÂME SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

Diyanet İşleri

Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

Adem Uğur

Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

Ahmed Hulusi

Onu, Kur’ân’ı çabucak kavramak, okumak, atlamamak için dilini kıpırdatma.

Ahmet Tekin

Onu (sana vahyedileni) acele ile (kavrayıp ezberlemek) için, (Cebrail tamamını sana vahyetmeden) onunla beraber dilini oynatma.

Ahmet Varol

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, vahy daha tamamlanmadan) ona acele ederek, (kelimeleri kaçırmıyayım diye) dilini onunla depretme;

Ali Fikri Yavuz

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak icin acele edip onunla beraber soyleme, yalniz dinle.

Bekir Sadak

İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma.

Celal Yıldırım

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

Diyanet Vakfi

Onu aceleye getirip dilini oynatma.

Edip Yüksel

Depretme ona dilini ivedinden onu

Elmalılı Hamdi Yazır

Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onu hemen okumak için dilini depretme.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an'ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama.

Seyyid Kutub

Onu (Kuran'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.

Gültekin Onan

Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme.

Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur’ân’ı) acele(ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma!

Hayrat Neşriyat

Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma.

İbni Kesir

(Vahyin sözlerini tekrarlarken) dilini hızla oynatıp durma;

Muhammed Esed

(16-17) Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma.

Ömer Öngüt

-Dilini acele ile hareket ettirip durma.

Şaban Piriş

Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.

Suat Yıldırım

(Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.

Süleyman Ateş

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.

Tefhim-ul Kuran

Onu acele ile okumak için dilini kıpırdatma.

Ümit Şimşek

Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!

Yaşar Nuri Öztürk

Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.

Abdullah Parlıyan

Vahyi ezberlemek için dilini acele kıpırdatma!

Bayraktar Bayraklı

(Ey Muhammed!) Cebrail sana Kur'an'ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama!

Cemal Külünkoğlu

Onu (vahyi) ivedilikle bellemek için (tekrarlamak amacıyla) dilini kımıldatıp durma.

Kadri Çelik

Sana vahyedileni hemen ezberleyip bellemek için dilini hareket ettirme.

Ali Ünal

Onu çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma!

Harun Yıldırım

O sebeple aceleyle dilini oynatıp durma:

Mustafa İslamoğlu

Onunla acele hüküm/karar vermek için dilini hareket ettirme!

Sadık Türkmen

Onu acele ile (eline okuman için verilen kitabı) okumak için, dilini hareket ettirme.

İlyas Yorulmaz

O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.

İmam İskender Ali Mihr