Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır.


بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾


KIYÂME SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâne-hu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
belâ hayır
kâdirîne kaadir olanlar
alâ ... e
en nusevviye yeniden düzenlememiz
benâne-hu onun parmakları, parmak uçları

Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.

KIYÂME SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Diyanet İşleri

Evet, değil kemiklerini, parmak uçlarını bile düzüp koymaya gücümüz yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Adem Uğur

Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

Ahmed Hulusi

Evet, bizim onun parmak izlerini bile, aynen eski haline getirmeye gücümüz kudretimiz yeter.

Ahmet Tekin

Evet. Onun parmak uçlarını bile derlemeye güç yetiririz.

Ahmet Varol

Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip (yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

Ali Bulaç

(Değil yalnız kemikleri bir araya getirmek), daha doğrusu biz o insanın parmak uçlarını (dünyada olduğu gibi düzeltib) toplamağa da kadiriz;

Ali Fikri Yavuz

Evet, Biz onu, parmak uclarina varincaya kadar butun incelikleriyle yeniden yapmaya kadiriz.

Bekir Sadak

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile (bütün hatları ve özellikleriyle) düzeltip meydana getirmeye kudretimiz yeter.

Celal Yıldırım

Evet, Biz onu, parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle yeniden yapmaya kadiriz.

Diyanet İşleri (eski)

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Diyanet Vakfi

Evet; parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Edip Yüksel

Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını

Elmalılı Hamdi Yazır

Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır, onun parmak uçlarını bile yeniden yapılandırmaya gücümüz yeter.

Seyyid Kutub

Evet onun parmak uçlarını dahi derleyip (yeniden) düzene koymaya güç yetırenleriz.

Gültekin Onan

Evet, biz parmak uçlarını bile derleyib iade etmiye kaadiriz.

Hasan Basri Çantay

Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yetenleriz.

Hayrat Neşriyat

Evet, Biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz.

İbni Kesir

Hayır, kesinlikle! Onu parmak uçlarına kadar yeniden var etmeye kadiriz!

Muhammed Esed

Evet... Parmaklarının uçlarını da düzeltmeye kâdirleriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Evet, biz onun parmak uçlarını bile derleyip eski haline getirmeye kâdiriz.

Ömer Öngüt

Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Şaban Piriş

Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz!

Suat Yıldırım

Evet, toplarız, onun parmak uçlarını düzenlemeğe gücümüz yeter.

Süleyman Ateş

Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip (yeniden) düzene koymağa güç yetirenleriz.

Tefhim-ul Kuran

Evet, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar Biz onu derleyip toplamaya kadiriz.

Ümit Şimşek

Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz.

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, kesinlikle değil. Kemiklerini parmak uçlarına varıncaya kadar bütün özellikleriyle yeniden meydana getirmeye gücümüz yeter.

Abdullah Parlıyan

Evet, bizim onun parmak uçlarına varıncaya kadar bir araya getirmeye gücümüz yeter.

Bayraktar Bayraklı

Hayır, onun parmaklarını/parmak uçlarını bile yeniden yapılandırmaya gücümüz vardır.

Cemal Külünkoğlu

Evet, onun parmak uçlarını dahi düzeltmeye güç yetirenleriz.

Kadri Çelik

Oysa Biz, parmak uçları(na varıncaya kadar onun vücudunu tam olarak) yeniden kurmaya mutlak manâda muktediriz.

Ali Ünal

Evet; parmak uçlarını dahi düzenlemeye kadiriz.

Harun Yıldırım

Bilakis onu parmak uçlarına kadar yeniden diriltmeye kadiriz.

Mustafa İslamoğlu

Evet toplarız, onun parmak uçlarını/izlerini bile düzenlemeye kadiriz.

Sadık Türkmen

Evet, onun parmaklarına varıncaya kadar düzeltmeye gücümüz yeter.

İlyas Yorulmaz

Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.

İmam İskender Ali Mihr