Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır.


بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾


KIYÂME SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel yurîdu el insânu li yefcure emâme-hu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır
yurîdu ister
el insânu insan
li için, ... i
yefcure fıska düşer, fücur işler, günahlara dalar
emâme-hu onun önünde

Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.

KIYÂME SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

Diyanet İşleri

Hayır, insan, ilerde olanı yalanlamak ister.

Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

Adem Uğur

Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

Ahmed Hulusi

Fakat insan, diriltilmeyi ve hesaba çekilmeyi yalanlamak, öncelikle günah işleyip tevbeyi ileri bir tarihe tehir etmek istiyor.

Ahmet Tekin

Doğrusu insan önündeki (ömrü)nü de kötülükler işleyerek geçirmek ister.

Ahmet Varol

Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

Ali Bulaç

Fakat insan, fenalığını önüne sürmek ister.

Ali Fikri Yavuz

(5-6) Ama, insanoglu gelecekte de suc islemek ister de: «Kiyamet gunu ne zamanmis!» der.

Bekir Sadak

Ama insan önündeki (Kıyamet ve hesabı) gerçek saymayıp inkâr etmek ister.

Celal Yıldırım

(5-6) Ama, insanoğlu gelecekte de suç işlemek ister de: 'Kıyamet günü ne zamanmış! ' der.

Diyanet İşleri (eski)

Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, insan her şeyin önüne sergilenmesini ister.

Edip Yüksel

Fakat insan ister önünde fücur etmesini

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat insan önünde (ileride) günah işlemek ister,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Aslında insan günahkârlığı önüne, geleceğine yaymak istiyor.

Seyyid Kutub

Ancak insan, gelecekte de suç işlemek/fücura devam etsin ister'.

Gültekin Onan

Fakat insan, önündeki (o kıyameti) yalanlamak diler.

Hasan Basri Çantay

Fakat insan önünde(ki gelecekte) de günâh işlemek ister.

Hayrat Neşriyat

Fakat insan, önündekini yalanlamak ister de;

İbni Kesir

Ama yine de insan, önüne serilmiş olan şeyi inkara kalkışır,

Muhammed Esed

Fakat insan diler ki ilerisinde de isyana devam etsin.

Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat insan, ileriye doğru devamlı suç işlemek (ömrünü günahla geçirmek) ister.

Ömer Öngüt

Oysa, insan önündekini yalanlamak ister de..

Şaban Piriş

Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkâr etmek ister de,

Suat Yıldırım

Fakat insan, devamlı suç işleyerek ilerisini berbâd etmek ister.

Süleyman Ateş

Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

Tefhim-ul Kuran

Fakat insan günahına devam etmek ister.

Ümit Şimşek

Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister.

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, insan ileride olacak olan kıyameti yalanlamak ister.

Abdullah Parlıyan

(5-6) Doğrusu insan, önündeki kıyameti inkâr etmek ister: “Kıyamet günü ne zamanmış?” diye sorar.

Bayraktar Bayraklı

Fakat insan (günah işlemek için) önünü (geleceğini, kıyameti, hesap gününü) yalanlamak ister.

Cemal Külünkoğlu

Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

Kadri Çelik

Fakat insan, dünyada istediği gibi yaşamak için önünde duran Âhiret gerçeğini inkâr etme yolunu seçmektedir.

Ali Ünal

Fakat insan önündekini yalanlamak istiyor,

Harun Yıldırım

Ne var ki genellikle (inkarcı) insan, önündeki (hakikati) yalanlamaya bayılır;

Mustafa İslamoğlu

Ama, yine de insan; suç/günah olan şeyleri yapmaya devam etmek istiyor.

Sadık Türkmen

Tam aksine insan, geri kalan ömrünü (önünde kalan zamanı) taşkınlık yaparak (kural tanımadan) geçirmek istiyor.

İlyas Yorulmaz

Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.

İmam İskender Ali Mihr