Mekke döneminde inmiştir. 34 âyettir. Sûre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân’dan almıştır.


ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾


LOKMÂN SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike bi enne allâhe huve el hakku ve enne yed'ûne min dûni-hi el bâtılu ve ennellâhe (enne allâhe) huve el aliyyu el kebîru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu
bi enne olması sebebiyle
allâhe Allah
huve o
el hakku hak
ve enne ve muhakkak ki, mutlaka
şey(ler)
yed'ûne dua ediyorlar, tapıyorlar
min dûni-hi ondan başka
el bâtılu bâtıl, boş
ve ennellâhe (enne allâhe) ve muhakkak ki Allah
huve o
el aliyyu âli, çok yüce
el kebîru kebir, büyük

İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük).

LOKMÂN SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Diyanet İşleri

Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka her neye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mâbuttur ki odur pek yüce ve büyük.

Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

Adem Uğur

Bu böyledir çünkü Allâh, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir). . . Muhakkak ki, O'nun dûnunda isimlendirdikleri şeyler, asılsız - boş şeylerdir! Muhakkak ki Allâh "HÛ"dur; Alîy'dir, Kebiyr'dir.

Ahmed Hulusi

Bunlar, bizâtihi Allah’ın varlığında şüphe olmayan hak bir ilâh olmasından; onların, Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarının, yalvardıklarının bâtıl olmasından kaynaklanmaktadır. Yüce ve ulu olan O’dur, Allah’tır.

Ahmet Tekin

Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise batıldır ve Allah uludur, büyüktür.

Ahmet Varol

İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

Ali Bulaç

(Allah’ın ilim ve kudretinin genişliği) şundan: Çünkü Allah, ibadete müstahak olan Vacib Tealâ’dır. O’ndan başka taptıkları hep bâtıldır. Gerçekten Allah, her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

Ali Fikri Yavuz

Bu, Allah'in hak olmasindan ve O'ndan baska taptiklari seylerin batil olmasindandir. Dogrusu Allah yucedir, buyuktur. *

Bekir Sadak

Bu böyledir. Çünkü Allah hakk'tır, O'ndan başka taptıklarınız bâtıldır. Ve elbette Allah cok yücedir, cok büyüktür.

Celal Yıldırım

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

Diyanet İşleri (eski)

Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

Diyanet Vakfi

Çünkü ALLAH gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

Edip Yüksel

Bu şundan: Çünkü Allah hakıkat hak o, ondan başka çağırdıklarınız hep bâtıl ve hakıkat Allah, yegâne yüksek büyük o

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu şundan: Allah, gerçeğin ta kendisidir. O'ndan başka çağırdıklarınız hep batıldır. Ve gerçekten, Allah, tek yüksek, tek büyük olan O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O'ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıklarının batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

Seyyid Kutub

İşte böyle; şüphesiz Tanrı, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise batıldır. Şüphesiz Tanrı yücedir, büyüktür.

Gültekin Onan

Bu, şundandır: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, Ondan başka tapdıklarınız ise hiç şübhesiz baatıldır. Hakıykat, Allah, O, çok yüce, çok büyükdür.

Hasan Basri Çantay

Böyledir! Çünki Allah, O hak olandır; (onların) O’ndan başka (kendisine)yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır. Şübhesiz ki Aliyy (pek yüce olan), Kebîr(pek büyük olan) ancak Allah’dır.

Hayrat Neşriyat

Bu, Allah'ın; hakkın kendisi ve O'ndan başka taptıklarının da batıl olmasındandır. Doğrusu Allah; çok yücedir, çok büyüktür.

İbni Kesir

Gerçek budur: Yalnızca Allah, Mutlak Hakikattir ve insanların O'ndan başka çağırdıkları her şey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!

Muhammed Esed

Şu beyan olunanlar şundandır ki, hak olan şüphe yok ancak Allah Teâlâ'dır. O'nun gayrı çağırdıkları hep bâtıldır. Ve muhakkak ki Allah'tır, o çok yüce, çok büyük olan O'dur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Çünkü Allah hakkın tâ kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Doğrusu Allah çok yücedir, büyüktür.

Ömer Öngüt

Bu, Allah’ın hak ve O’ndan başka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O’dur, büyük O’dur.

Şaban Piriş

Bu, böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O’ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Suat Yıldırım

Böyledir, çünkü Allâh haktır, O'ndan başka yalvardıkları bâtıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah'tır.

Süleyman Ateş

İşte böyle; hiç şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve hiç şüphesiz O'nun dışında tapmakta oldukları (tanrılar) ise batıldır. Hiç şüphe yok Allah, yücedir, büyüktür.

Tefhim-ul Kuran

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın tâ kendisidir; Ondan başka yakardıkları şeyler ise bâtıldır. Herşeyden yüce, herşeyden büyük olan da işte o Allah'tır.

Ümit Şimşek

Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr'dir, büyüklüğüne sınır yoktur.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek böyledir. Tüm kâinâtı belli kanun ve sistemlerle idare eden Allah, ibadet edilmesi gereken, gerçek ilahtır. O'ndan başka yalvarıp yakardıklarınız ise, anlamsız boş ve tamamiyle geçersiz şeylerdir. Gerçekten de Allah, pek yüce ve çok büyüktür.

Abdullah Parlıyan

Bütün bunlar, Allah'ın yegâne gerçek tanrı, O'ndan başka her şeyin bâtıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür.

Bayraktar Bayraklı

Gerçek budur. Yalnızca Allah, Mutlak hakikattir ve insanların O'ndan başka çağırdıkları her şey değersiz ve geçersizdir. Gerçekten Allah, çok yücedir, çok büyüktür!

Cemal Külünkoğlu

Bu, Allah'ın hak olmasından ve O'ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

Kadri Çelik

Bütün bu (sarsılmaz sistem ve âhenk) şundandır ki, Allah Hak olandır; (O’nun bütün emirleri ve icraatı da haktır, yerindedir ve birbiriyle tam uyum içindedir; değişme ve bâtıl asla O’na hulûl edemez). Buna karşılık, o müşriklerin O’ndan başka ilâhlaştırıp el açtıkları varlıklar ise bütünüyle bâtıldır, (gerçekle alâkasız birer isimden ibarettir). Ve Allah, Aliyy (mutlak yüce ve aşkın)dır, Kebîr (mutlak manâda büyük olan)dır.

Ali Ünal

Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

Harun Yıldırım

İşte bu yüzdendir ki Allah mutlaka hakikatin ta kendisidir ve onların O'nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır: evet o Allah ki yüce olan O'dur, ulu olan O'dur.

Mustafa İslamoğlu

Bu böyledir; çünkü O Allah hakkın/gerçeğin ta kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise elbette yalandır/batıldır! Şüphesiz Allah; çok yücedir, çok büyüktür!

Sadık Türkmen

İşte şüphesiz ki Allah, bunları yapan O gerçek ve hak olandır. Kendisinden başka dua edip kulluk ettikleriniz ise batıldır. Muhakkak ki Allah, erişilemeyecek kadar yüce ve en büyük olandır.

İlyas Yorulmaz

İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük).

İmam İskender Ali Mihr