Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾


MEÂRİC SURESİ 33. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne hum bi şehâdâti-him kâimûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve onlar, ... olanlar
hum onlar
bi ...'i, ...'e
şehâdâti-him onların şahitlikleri
kâimûne kaim olanlar, ikame edenler, devam edenler, şahitliğe her zaman hazır ve dürüst olanlar

Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler).

MEÂRİC SURESİ 33. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

Diyanet İşleri

Ve öyle kişilerdir onlar ki tanıklıklarında doğrudurlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

Adem Uğur

Onlar ki, şehâdetlerinde kaîmlerdir ("ŞehidAllâhu ennehu. . . "Âl-u İmran: 18. âyetine atıf. A. H. )!

Ahmed Hulusi

Onlar, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirenler, Kur’ân’ı bilerek tebliğ edip önderlik yapanlar, doğru şahitlikleriyle, örnek davranışlarıyla İslâm’ı temsil görevini ayakta tutanlardır.

Ahmet Tekin

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Ahmet Varol

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

Ali Bulaç

Onlar ki, şahidliklerinde dürüstlük yaparlar,

Ali Fikri Yavuz

sahidliklerini geregi gibi yapanlar,

Bekir Sadak

Şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.

Celal Yıldırım

Şahidliklerini gereği gibi yapanlar,

Diyanet İşleri (eski)

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

Diyanet Vakfi

Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

Edip Yüksel

Ve onlar ki şâhidliklerinde dürüstürler

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, şahitliklerinde dürüstdürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şahitliklerinde dürüsttürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Şahidliklerini yaparlar.

Seyyid Kutub

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

Gültekin Onan

Sahiciliklerini (dosdoğru) yapanlar,

Hasan Basri Çantay

O kimseler ki onlar, şâhidliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir.

Hayrat Neşriyat

Ve onlar ki; şahidliklerini gereği gibi yaparlar.

İbni Kesir

ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar;

Muhammed Esed

(32-33) Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riâyet ederler. Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ki şâhitliklerini yerine getirirler.

Ömer Öngüt

Onlar, şahitliklerini doğru olarak yerine getirirler.

Şaban Piriş

Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.

Suat Yıldırım

Şâhidliklerini yaparlar.

Süleyman Ateş

Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.

Tefhim-ul Kuran

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Ümit Şimşek

Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Gördükleri bildikleri bir gerçeği gizlemek suretiyle Allah'ın kullarının haklarını çiğneyip zarar vermezler de şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.

Abdullah Parlıyan

Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Bayraktar Bayraklı

Onlar ki, şahitliklerinde dürüstlük yapanlardır.

Cemal Külünkoğlu

Şahitliklerinde de dosdoğru davrananlardır.

Kadri Çelik

Onlar, şahitliklerini dürüstçe ifa eder (ve böylece hak ve adaletin ikamesine çalışırlar).

Ali Ünal

Onlar ki şahitliklerini yerine getirirler.

Harun Yıldırım

Yine onlar ki, şahitlik görevinin hakkını verirler;

Mustafa İslamoğlu

Onlar şahitliklerinde dürüsttürler.

Sadık Türkmen

Şahitlik yaptıklarında da doğru şahitliği yerine getirirler.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler).

İmam İskender Ali Mihr