Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır.


وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾


MUHAMMED SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

vellezîne keferû fe tagsen lehum ve edalle a'mâle-hum
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
vellezîne ve onlar, ... olanlar
keferû inkâr ettiler, kâfir oldular
fe artık, bundan sonra
tagsen helâk olmak, helâka maruz kalmak
lehum onlar
ve edalle ve boşa çıkardı
a'mâle-hum onların amelleri

Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helâka maruzdurlar. Ve onların amellerini (Allah) boşa çıkardı.

MUHAMMED SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Diyanet İşleri

Kâfir olanlara gelince: Kötülük onlara ve yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı

İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, yüzleri üzere düşüp helâk olmak hakkıdır onların! (Allâh) onların yaptıklarını boşa çıkartmıştır!

Ahmed Hulusi

İnkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların hakkı ise tepetaklak düşüp helâk olmaktır, yıkımdır. Allah, onların amellerini de zayi eder.

Ahmet Tekin

İnkâr edenlere gelince; yüzükoyun düşüş onlara olsun! (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Ahmet Varol

İnkar edenler ise, yüzükoyun düşüş onlara olsun! (Allah,) amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Ali Bulaç

Kâfir olanlara gelince; düşüş onlara!... Allah amellerini boşa çıkarmıştır.

Ali Fikri Yavuz

Inkar edenlere ise, yikim ve yokluk olsun! Allah onlarin islerini bosa cikarir.

Bekir Sadak

(8-9) İnkâr edenlere gelince: Onlara yıkım, yüzükoyun kapanmak olsun !. Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden tiksinip hoşlanmamışlardır. Bu yüzden Allah, amellerini değersiz kılıp faydasız duruma getirmiştir.

Celal Yıldırım

İnkar edenlere ise, yıkım ve yokluk olsun! Allah onların işlerini boşa çıkarır.

Diyanet İşleri (eski)

İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Diyanet Vakfi

İnkar edenler ise yıkımı haketmişlerdir; onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Edip Yüksel

Küfredenler ise yıkım onlara ne yapacaklarını şaşırtmaktadır

Elmalılı Hamdi Yazır

İnkar edenler ise, yıkım onlara! Ne yapacaklarını şaşırtmaktadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İnkâr edenlere gelince, artık yıkım onlara. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Seyyid Kutub

Küfredenler ise, yüzükoyun düşüş onlara olsun! (Tanrı,) amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Gültekin Onan

Küfredenler (e gelince): Onların hakkı yüzü koyun kapanmakdır. (Allah) onların amel (ve hizmet) lerini boşa çıkarmışdır.

Hasan Basri Çantay

İnkâr edenlere gelince, artık onlar için, yüz üstü yıkılmak vardır! Ve (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Hayrat Neşriyat

Küfredenlere gelince; onların hakkı yüzükoyun kapanmak. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

İbni Kesir

Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, onları kötü bir akibet beklemektedir; çünkü (Allah), onların bütün (iyi) işlerini değersiz kılacaktır.

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, kâfir oldular. Artık helâk onlara! Ve onların amellerini iptâl etmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kâfirlere gelince, onlar da yüzüstü sürünsünler! Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Ömer Öngüt

İnkarcılar ise, mahvolacak ve (Allah) çalışmalarını boşa çıkaracaktır.

Şaban Piriş

O inkârcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır.

Suat Yıldırım

İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara! (Allâh) Onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Süleyman Ateş

İnkâr edenler ise, yüzükoyun düşüş, onlara olsun! (Allah,) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Tefhim-ul Kuran

İnkâr edenler de yüz üstü sürünsünler! Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Ümit Şimşek

Küfre sapanlara gelince, kayıp ve yıkım onlara! Yapıp ettiklerini boşa çıkardı onların.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip, küfrü tercih edenlere gelince, onlar yıkılıp yok olsunlar. Allah onların bütün gayretlerini boşa çıkaracak.

Abdullah Parlıyan

İnkâr edenlere gelince, onların sonu felakettir. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Bayraktar Bayraklı

İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. (Allah,) onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Cemal Külünkoğlu

Küfre sapanlar ise düşüp helak olmuşlardır ve (Allah,) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Kadri Çelik

Küfredenlere gelince, onların hakkı ancak yıkımdır ve Allah, onların yaptıklarını sonuçsuz bırakır.

Ali Ünal

Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler ise, yüzükoyun düşüş onlara olsun; amellerini de boşa çıkartmıştır.

Harun Yıldırım

Küfürde ısrar edenlere gelince: artık onları helak edici bir yıkım beklemektedir; dahası O, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Mustafa İslamoğlu

Inkârcılar ise huzur bulamazlar! Allah onların işlerini boşa çıkarır.

Sadık Türkmen

Doğruları inkâr edenler için lanet ve dışlamak var. Yaptıkları boşa gitmiştir.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helâka maruzdurlar. Ve onların amellerini (Allah) boşa çıkardı.

İmam İskender Ali Mihr