Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾


MURSELÂT SURESİ 33. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

keenne-hu cimâletun sufrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
keenne-hu sanki o ... gibi
cimâletun erkek develer
sufrun sarı

Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.

MURSELÂT SURESİ 33. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunlar sanki birer kızıl devedir.

Diyanet İşleri

Sanki o kıvılcımlar, birer sarı erkek devedir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

Adem Uğur

Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir!

Ahmed Hulusi

Alevler, kızıl buğralar gibi, yalanlayanların üstüne üstüne gelir.

Ahmet Tekin

O (kıvılcım) sanki sarı develer gibidir.

Ahmet Varol

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Ali Bulaç

(Renk ve çokluk bakımından) sanki o kıvılcımlar, sarı deve sürüleri...

Ali Fikri Yavuz

(32-33) O golgenin sactigi herbir kivilcim sanki birer sari devedir, konak gibi de buyuktur.

Bekir Sadak

Sanki o kıvılcımın herbiri sarı renkte birer devedir.

Celal Yıldırım

(32-33) O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir, konak gibi de büyüktür.

Diyanet İşleri (eski)

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

Diyanet Vakfi

(Rengi de) Sarı deve gibi.

Edip Yüksel

Sanki sarı sarı hopalar gibi

Elmalılı Hamdi Yazır

Sanki sarı hopalar (erkek develer) gibi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sanki o kıvılcımlar, sarı sarı (erkek deve sürüleridir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Her biri birer sarı deve gibi kıvılcımlar,

Seyyid Kutub

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Gültekin Onan

Herbiri sanki sarı sarı erkek develerdir.

Hasan Basri Çantay

Sanki o (sıçrayan kıvılcımlar, peşpeşe gelen) sarı develer gibidir.

Hayrat Neşriyat

Ve her biri sanki birer sarı erkek devedir.

İbni Kesir

kızgın dev halatlar gibi!

Muhammed Esed

(32-33) Şüphe yok ki, o köşk gibi kıvılcımlar atar. Sanki o birer sarı erkek develerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sanki o kıvılcımlar sarı sarı develer gibidir.

Ömer Öngüt

Sanki o sarı halatlar gibidir.

Şaban Piriş

O kıvılcımlardan her biri, sanki birer deve yavrusudur!

Suat Yıldırım

(Saçtığı) kıvılcım, sanki sarı bir halattır.

Süleyman Ateş

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Tefhim-ul Kuran

O kıvılcımlar sanki sarı deve sürüsüdür.

Ümit Şimşek

O kıvılcım sanki sarımtırak bir halat/bir deve kervanı/bakırdan bir ip gibidir.

Yaşar Nuri Öztürk

Sanki o kıvılcımlar birer sarı devedir.

Abdullah Parlıyan

(29-33) Yalan sayageldiğiniz şeye doğru gidiniz! Üç boyutlu azaba, ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidiniz. O saray gibi kocaman bir kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir.

Bayraktar Bayraklı

(32-33) Şüphesiz o (cehennem), tomruk/saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar. Sanki o kıvılcımın her biri sarı renkte birer halattır.

Cemal Külünkoğlu

(Kıvılcımlarının) Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Kadri Çelik

Sarı deve sürüleri gibi dağılan kıvılcımlar.

Ali Ünal

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Harun Yıldırım

sanki akkordan halatlar gibi...

Mustafa İslamoğlu

Her biri, sanki kızgın sarı madenden oluşmuş, dev gemi halatları gibidir!

Sadık Türkmen

Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibi.

İlyas Yorulmaz

Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.

İmam İskender Ali Mihr