Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.


وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾


RÛM SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

va'dallâhi (va'de allâhi) lâ yuhlifu
(yuhlifullâhu: yuhlifu allâhu)
allâhu va'de-hu ve lâkinne eksera en nâsi lâ ya'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
va'dallâhi (va'de allâhi) Allah'ın vaadi
lâ yuhlifu
(yuhlifullâhu: yuhlifu allâhu)
vaadinden dönmez, sözünde hilâf olmaz
allâhu Allah
va'de-hu onun vaadi
ve lâkinne ve lâkin, ancak
eksera en çok, çoğu
en nâsi insanlar
lâ ya'lemûne bilmezler

(Bu), Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

RÛM SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah, vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Diyanet İşleri

Allah'ın vaadidir; Allah vaadinden caymaz ve fakat insanların çoğu bilmez.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.

Adem Uğur

Allâh'ın vaadi (bu)! Allâh, vaadinden dönmez! Ne var ki insanların ekseriyeti bilmezler.

Ahmed Hulusi

Bu Allah’ın va’didir. Allah va’dinden dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Ahmet Tekin

(Bu) Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Ahmet Varol

(Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Ali Bulaç

(Bu zaferi) Allah va’detti. Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Ali Fikri Yavuz

Bu, Allah'in vaadidir; Allah verdigi sozden caymaz, fakat insanlarin cogu bilmezler.

Bekir Sadak

Bu, Allah'ın verdiği bir sözdür. Allah verdiği sözünden caymaz. Ama ne var ki insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler.

Celal Yıldırım

Bu, Allah'ın vaadidir; Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler.

Diyanet İşleri (eski)

(Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.

Diyanet Vakfi

ALLAH'ın vermiş olduğu sözdür. ALLAH sözünü bozmaz; fakat insanların çoğu bilmez.

Edip Yüksel

Allahın va'di bu, Allah, va'dine hulf etmez ve lâkin nasın ekserisi bilmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu Allah'ın va'didir. Allah sözünden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah'ın vaadi budur. Allah, vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu, Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz: fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Seyyid Kutub

(Bu,) Tanrı'nın vaadidir. Tanrı, vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Gültekin Onan

(Bu) Allahın va'di. Allah va'dinden caymaz. Fakat insanların çoğu (Onun va'dini) bilmezler.

Hasan Basri Çantay

(Bu zafer) Allah’ın va'didir. Allah, va'dinden dönmez; fakat insanların çoğu bilmezler.

Hayrat Neşriyat

Allah'ın vaadi. Allah vaadinden asla caymaz, ama insanların çoğu bilmezler.

İbni Kesir

Allah'ın vaadi(dir bu). Allah vaadinden asla dönmez. Ama insanların çoğu (bunu) bilmezler:

Muhammed Esed

(Bu) Allah'ın vaadi. Allah vaadinde hulf etmez. Velâkin insanların çoğu bilmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden aslâ caymaz. Amma insanların çoğu bilmezler.

Ömer Öngüt

Bu Allah’ın sözüdür. Allah, sözünden asla dönmez. Fakat, insanların çoğu bunu bilmez.

Şaban Piriş

Bu, Allah’ın vâdidir. Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Suat Yıldırım

(Bu,) Allâh'ın va'didir. Allâh va'dinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.

Süleyman Ateş

(Bu,) Allah'ın vâdidir; Allah vâdinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Tefhim-ul Kuran

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ama insanların çoğu da bunu bilmez.

Ümit Şimşek

Allah'ın vaadi bu! Allah kendi vaadine ters düşmez. Ne var ki, insanların çokları bilmiyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler.

Abdullah Parlıyan

Bu, Allah'ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Bayraktar Bayraklı

(Bu) Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Ama insanların çoğu (bunu) bilmezler.

Cemal Külünkoğlu

(Bu,) Allah'ın vaadidir; Allah vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Kadri Çelik

Allah’ın va’didir bu. Allah, asla va’dinden dönmez ve onu yerine getirmede kusur etmez, fakat (Allah hakkında gerçek bilgiye sahip olmadıklarından) insanların çoğu bunu bilmezler.

Ali Ünal

(Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.

Harun Yıldırım

(Bu) Allah'ın kesin vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ne var ki insanların çoğu (bunu) bilmezler:

Mustafa İslamoğlu

Allah’ın verdiği sözdür! Allah sözünden caymaz. Fakat insanların birçoğu bilmezler.

Sadık Türkmen

Allah vaadde bulunmuştur. Allah asla vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.

İlyas Yorulmaz

(Bu), Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

İmam İskender Ali Mihr