Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır.


وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾


SECDE SURESİ 13. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lev şi'nâ le âteynâ kulle nefsin hudâ-hâ ve lâkin hakka el kavlu min-nî le emleenne cehenneme min el cinneti ve en nâsi ecmaîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lev ve eğer
şi'nâ biz diledik
le elbette, mutlaka
âteynâ biz verdik
kulle hepsi, her
nefsin nefs, kişi
hudâ-hâ onun hidayeti
ve lâkin ve lâkin, fakat
hakka hak oldu
el kavlu söz
min-nî benden
le elbette, mutlaka
emleenne mutlaka dolduracağım
cehenneme cehennem
min el cinneti cinlerden
ve en nâsi ve insanlar
ecmaîne bütün, hepsi, tamamen

Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.

SECDE SURESİ 13. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri

Ve dileseydik herkesi doğru yola sevk ederdik ve fakat benden şu söz çıkmıştır, mukadderdir bu: Elbette cehennemi, bütün insanlarla, cinlerle dolduracağım.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.

Adem Uğur

Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: "Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım" sözü hak olmuştur.

Ahmed Hulusi

Eğer bizim sünnetimiz, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, herkese hidayet nasip eder, doğru, hak yola sevk ederdik. Fakat:
'Hür iradelerine ve özgürce seçme hakkına sahiplerken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için dalâleti tercih eden insanlar ve cinlerle, hepsiyle, kesinlikle Cehennemi dolduracağım' şeklindeki kararım da gerekçeli olarak kesinlik kazandı.

Ahmet Tekin

İsteseydik her cana hidayetini verirdik. Ancak benden: 'Andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım' sözü hak olmuştur. [2]

Ahmet Varol

Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkâr edenlerle) tamamıyla dolduracağım."

Ali Bulaç

Eğer dileseydik, herkese (dünyada) hidayetini verirdik, fakat benden şu söz gerçekleşti: “- Muhakkak ki cehennemi bütün (kâfir olan) cinlerle, insanlardan dolduracağım.”

Ali Fikri Yavuz

Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracagima dair Benden soz cikmistir.

Bekir Sadak

Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik; ama şanıma yemin olsun ki, Cehennem'i cinlerle, insanlarla olduğu gibi dolduracağım diye benden hak bir söz çıkmıştır.

Celal Yıldırım

Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır.

Diyanet İşleri (eski)

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.

Diyanet Vakfi

Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

Edip Yüksel

Eğer dilemiş olsa idik her nefse hidayetini verirdik ve lâkin benden şu kavil hakk oldu: elbette ve elbette Cehennemi dulduracağım bütün cinlerle insanlardan

Elmalılı Hamdi Yazır

Eğer dilemiş olsaydık, herkese hidayetini verirdik; fakat tarafımdan şu söz verildi: «Elbette ve elbette cehennemi bütün cin ve insanlardan dolduracağım!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden: «Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım.» sözü hak olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Dileseydik herkese hidayeti verirdik. Fakat benden «mutlaka cehennemi, insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla tamamen dolduracağım» sözü çıkmıştır.

Seyyid Kutub

Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım."

Gültekin Onan

Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat benden (saadır olan şu): «Cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım» sözü hak olmuşdur.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki dileseydik, herkese hidâyetini elbette verirdik; fakat (herkesi kendi irâdesinde serbest bırakarak) benden: 'Cehennemi, bütün cinlerden ve insanlardan(emirlerime isyân edenlerle) muhakkak dolduracağım!' sözü hak olmuştur.

Hayrat Neşriyat

Eğer Biz isteseydik; herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat: Cehennemi tamamen cinn ve insanlarla dolduracağım, diye Benden hak söz sadır olmuştur.

İbni Kesir

Eğer dileseydik her insanı doğru yola ulaştırırdık fakat (böyle olmasını dilemedik ve sonuçta) şu vaadim doğru çıkacak: "Cehennemi mutlaka görünmeyen varlıklar ve insanlarla dolduracağım!"

Muhammed Esed

Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat elbette ki, «Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım» sözü Benden hak olmuştur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat: “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım!” diye benden kesin söz çıkmıştır.

Ömer Öngüt

Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; “Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım” diye söz verdim.

Şaban Piriş

Eğer dileseydik bütün insanlara hidâyet verir, doğru yola koyardık. Lâkin "Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" hükmü kesinleşmiştir.

Suat Yıldırım

Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.

Süleyman Ateş

Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: «Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (küfre sapanlarla) tamamiyle dolduracağım».

Tefhim-ul Kuran

Dilesek Biz herkese hidayet verirdik. Fakat Benim 'Cinlerin ve insanların bütün inkârcılarıyla Cehennemi doldururum' şeklindeki sözüm böylece gerçekleşmiştir.

Ümit Şimşek

Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer dileseydik herkesi doğru yola ulaştırırdık, ancak herkesin zorlamayla değil kendi istekleriyle inanmalarını istedik ama tarafımdan şu söz de kesinlik kazandı: “Cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağım.”

Abdullah Parlıyan

Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, “cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz verdim.

Bayraktar Bayraklı

Eğer dileseydik, her insanı (dünyada zorla) doğru yola ulaştırırdık (ancak iyiler kötülerden ayrılsın diye herkesi kendi iradesine bıraktık). Fakat: “Andolsun ki, cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün (inkâr edenlerle) dolduracağım” şeklindeki sözüm gerçekleşecektir.

Cemal Külünkoğlu

Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden, “Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım” diye kesin söz gerçekleşmiştir.

Kadri Çelik

Eğer dilemiş olsaydık, her bir insanı ona has bir usûlle doğru yola yöneltirdik. Fakat (pek çokları küfrü tercih ettiklerinden,) Ben’den sâdır olan “Cehennem’i bütün cinlerden ve insanlardan (onu hak edenlerle) mutlaka dolduracağım.” hükmü kesinleşmiştir.

Ali Ünal

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.

Harun Yıldırım

İmdi eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola (zorla) sokardık; fakat (bunu istemedik) ki, (iyiler kötülerden seçilsin de) tarafımdan verilmiş bulunan "Mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım" sözü gerçekleşsin.

Mustafa İslamoğlu

Ve eğer, Biz dileseydik/özgür irade vermeseydik, herkesi zorunlu olarak doğru yola getirirdik. Ancak hak edenler için, Benim şu sözüm geçmiştir: “Elbette cinler ve insanlardan (suç işleyenlerle) cehennemi doldururum.”

Sadık Türkmen

Biz dileseydik, her nefsi doğru yola getirirdik. Ancak, benden kesinleşmiş bir söz olarak, sizin tanımadıklarınızdan (cinlerden) veya sizin tanıdıklarınızdan (ins den suçlu, günahkâr) kim varsa hepsini, cehenneme dolduracağım.

İlyas Yorulmaz

Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.

İmam İskender Ali Mihr

Eğer dileseydik, herkesi (dünyada) elbette hidayete erdirirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti: "Muhakkak ki Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım."

Abdullah Aydın

Eğer dileseydik, biz herkese hidâyetini verirdik. Lâkin benden şu söz sâdır olmuştur: "Elbet ve elbet cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım!".

Ahmet Davudoğlu

Eğer dileseydik her nefse kendi hidayetini verirdik. (Onlarda doğru yolu bulurlardı)

Ali Arslan

Biz dilesek elbette herkese hidayet verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden kesin söz çıkmıştır.

Arif Pamuk

Şayet dileseydik, her nefse îmân ve sâlih âmeli tevfik ederdik. Fakat, Benden sâdır olan şu söz hak oldu: "Cehennem'i, muhakkak bütün cinn ve insten (olan kafirlerle) dolduracağım."

Ayntabî Mehmet Efendi

Eğer isteseydik, herkese doğru yolu bulacak imkânı ona verirdik.

Bahaeddin Sağlam

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik.

Diyanet Vakfı (1993)

Biz dileseydik herkese (dünyada) hidâyetini verir (doğru yola iletir)dik.

Hasan Tahsin Feyizli

Biz dilesek herkese hidayet verirdik.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Eğer dileseydik elbette her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden söz tahakkuk etmiştir. Andolsun cehennemi elbette cinlerden ve insanlardan hepsiyle dolduracağım.”

Hüseyin Kaleli

Dileseydik, iradelerini ellerinden alarak biz herkese hidayeti verirdik. Fakat "Yemin olsun ki cinlerin ve insanların hepsinden Cehennemi doldururum" sözümüz böylece gerçekleşecek ve iradelerini inkar yönünde kullananlar cezalarını bulacaklardır.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik.

Bir Heyet

Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi bütün cin ve insanlardan (emrime karşı gelenlerle) dolduracağım diye, Ben’den kesin söz çıkmıştır.

Nedim Yılmaz

Dileseydik herkesi dosdoğru yola iletirdik. Fakat Benim cehennemi mutlaka cin ve insanlarla dolduracağım hakkındaki hükmüm gerçektir.

Ömer Rıza Doğrul

Eğer dileseydik herkese hidayet ederdik.

Talat Koçyiğit

Eğer dilesek herkesi hidâyete erdirirdik.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan