Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır.


ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾


SECDE SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike âlimu el gaybi ve eş şehâdeti el azîzu er rahîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte o
âlimu bilen
el gaybi gayb, görünmeyen
ve eş şehâdeti ve müşahade edilen, görünen
el azîzu azîz, yüce
er rahîmu rahîm, Rahîm esmasıyla tecelli eden

İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

SECDE SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri

İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

Adem Uğur

İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.

Ahmed Hulusi

İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.

Ahmet Tekin

İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.

Ahmet Varol

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

Ali Bulaç

İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...

Ali Fikri Yavuz

O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.

Bekir Sadak

İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.

Celal Yıldırım

O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.

Diyanet İşleri (eski)

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

Diyanet Vakfi

Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

Edip Yüksel

Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.

Seyyid Kutub

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

Gültekin Onan

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.

Hasan Basri Çantay

İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.

İbni Kesir

Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.

Muhammed Esed

İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.

Ömer Öngüt

İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.

Şaban Piriş

İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.

Suat Yıldırım

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.

Süleyman Ateş

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

Tefhim-ul Kuran

İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.

Ümit Şimşek

İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.

Abdullah Parlıyan

Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.

Bayraktar Bayraklı

O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Cemal Külünkoğlu

İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.

Kadri Çelik

İşte O’dur gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilen; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) ve Rahîm (bütün yarattıklarına karşı hususî rahmet sahibi) olan.

Ali Ünal

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

Harun Yıldırım

İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O'dur.

Mustafa İslamoğlu

Işte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.

Sadık Türkmen

İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametlidir.

İlyas Yorulmaz

İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

İmam İskender Ali Mihr