Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.


وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾


ŞEMS SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kad hâbe men dessâ-hâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kad ve olmuştur
hâbe heba oldu, hüsrana uğradı
men kim, kimse
dessâ-hâ onun kusurlarını örtmeye çalıştı

Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.

ŞEMS SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

Diyanet İşleri

Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Adem Uğur

Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

Ahmed Hulusi

Nefsini korumayıp, günahlarla alçaltarak kirleten, fesada uğratan hilekâr kimseler zarar edip hüsrana uğradı.

Ahmet Tekin

Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

Ahmet Varol

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Ali Bulaç

Ve hüsrana uğramıştır, (Allah’ın) azdırdığı kimse...

Ali Fikri Yavuz

Kendini fenaliklara gomen kimse de ziyana ugramistir.

Bekir Sadak

Ve kendini (inkâr ve günah ile) örtüp (karanlıklara) gömen kimse hüsrana uğramıştır.

Celal Yıldırım

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Diyanet İşleri (eski)

(1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Diyanet Vakfi

Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

Edip Yüksel

Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen

Elmalılı Hamdi Yazır

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Seyyid Kutub

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Gültekin Onan

onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

Hasan Basri Çantay

Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

Hayrat Neşriyat

Ve onu örtüp kirleten ise muhakkak ziyana uğramıştır.

İbni Kesir

onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.

Muhammed Esed

(9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır.

Ömer Öngüt

Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Şaban Piriş

Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

Suat Yıldırım

(Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

Süleyman Ateş

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Tefhim-ul Kuran

Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.

Ümit Şimşek

Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.

Abdullah Parlıyan

(9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

Bayraktar Bayraklı

Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Cemal Külünkoğlu

Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

Kadri Çelik

Ve muhakkak kaybetti onu (enaniyet ve Allah’a isyan bataklığına) gömüp çürüten.

Ali Ünal

Gizleyense hayal kırıklığına uğramıştır.

Harun Yıldırım

kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.

Mustafa İslamoğlu

Ve onu kirletip örten, elbette kayba uğramış/mahvolmuştur.

Sadık Türkmen

Kimde nefsini azgınlaştırırsa, kaybetmiştir.

İlyas Yorulmaz

Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.

İmam İskender Ali Mihr