Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.


قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾


ŞEMS SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kad efleha men zekkâ-hâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kad olmuştur
efleha felâha, kurtuluşa erdi
men kim, kimse
zekkâ-hâ onu tezkiye etti

Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

ŞEMS SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

Diyanet İşleri

Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, murâdına ermiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,

Adem Uğur

Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

Ahmed Hulusi

Elbette nefsini temizleyip arındıran kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermiştir.

Ahmet Tekin

Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Ahmet Varol

Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

Ali Bulaç

Muhakak (Allah’ın küfür ve isyandan) temizlediği nefis kurtulmuştur.

Ali Fikri Yavuz

Kendini aritan saadete ermistir.

Bekir Sadak

Kendini (inkâr ve günah kirlerinden) arındıran kimse, korktuğundan kurtulup umduğuna ermiştir.

Celal Yıldırım

Kendini arıtan saadete ermiştir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Diyanet Vakfi

Onu temizleyen kurtulmuştur.

Edip Yüksel

Gerçek felâh bulmuştur onu temizlikle parlatan

Elmalılı Hamdi Yazır

gerçek kurtuluş bulmuştur onu temizlikle parlatan.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendini arıtan saadete ermiştir.

Seyyid Kutub

Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

Gültekin Onan

onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş,

Hasan Basri Çantay

(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!

Hayrat Neşriyat

Onu arıtan, gerçekten felaha ermiştir,

İbni Kesir

Her kim (benliğini) arındırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir,

Muhammed Esed

(9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Nefsini tertemiz yapıp arındıran felâh bulmuş, kurtulmuştur.

Ömer Öngüt

Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Şaban Piriş

(8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.

Suat Yıldırım

(Allâh'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

Süleyman Ateş

Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

Tefhim-ul Kuran

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

Ümit Şimşek

Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

Yaşar Nuri Öztürk

Böylece Allah'a itaat ederek kim benliğini temizlerse, günah ve isyan kirinden kesinlikle kurtulmuştur.

Abdullah Parlıyan

(9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

Bayraktar Bayraklı

Muhakkak (isyan ve günah kirlerinden) temizlenen nefis kurtulmuştur.

Cemal Külünkoğlu

Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Kadri Çelik

Muhakkak kurtulmuştur o nefsi (enaniyet ve Allah’a isyan kirinden) temizleyip, (kulluk toprağında) geliştiren;

Ali Ünal

Onu arındıran gerçekten kurtulmuştur.

Harun Yıldırım

Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır;

Mustafa İslamoğlu

Onu temizleyen elbette başarmış/kurtulmuştur.

Sadık Türkmen

Kim nefsini temizlerse, mutlaka kurtulmuştur.

İlyas Yorulmaz

Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

İmam İskender Ali Mihr