Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾


ŞUARÂ SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve iz nâdâ rabbu-ke mûsâ en i'ti el kavme ez zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve iz nâdâ ve seslenmişti
rabbu-ke senin Rabbin
mûsâ Musa
en i'ti gitmesi
el kavme kavim
ez zâlimîne zalimler

Ve Rabbin, Musa (A.S)’a zalimler kavmine gitmesi (için) nida etmişti.

ŞUARÂ SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(10-11) Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

Diyanet İşleri

An o zamanı ki hani Rabbin, Mûsâ'ya, git zâlimler topluluğuna diye nidâ etmişti,

Abdulbaki Gölpınarlı

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Adem Uğur

Hani Rabbin Musa'ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti.

Ahmed Hulusi

Hani Rabbin Mûsâ’ya:
'İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.' diye nida etmişti.

Ahmet Tekin

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: 'Zalimler topluluğuna git.

Ahmet Varol

Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"

Ali Bulaç

Bir vakit Rabbin, Mûsa’ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;

Ali Fikri Yavuz

(10-11) Rabbin Musa'ya: «Haksizlik eden millete, Firavun'un milletine git» diye nida etmisti. «Haksizliktan sakinmazlar mi?»

Bekir Sadak

(10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.

Celal Yıldırım

(10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?'

Diyanet İşleri (eski)

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Diyanet Vakfi

Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: 'O zalim topluma git.'

Edip Yüksel

Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: «Git o zalim kavme!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip «Git o zalim kavme» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hani Rabb'in Musa'ya şöyle seslenmişti, «Şu zalim topluma git.

Seyyid Kutub

Hani senin rabbin Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git."

Gültekin Onan

(10-11) Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.

Hasan Basri Çantay

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'O zâlimler topluluğuna, Fir'avun’un kavmine git!(Allah’a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?' diye nidâ buyurdu.

Hayrat Neşriyat

Hani Rabbın Musa'ya seslenmişti ki: Zalimler güruhuna git;

İbni Kesir

Ve (hatırla,) hani, Rabbin Musa'ya: "Şu zalimler toplumuna git!" diye seslenmişti,

Muhammed Esed

(10-11) Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver. Fir'avun'un kavmine ki, daha sakınmayacaklar mı?»

Ömer Nasuhi Bilmen

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O zâlim kavme git!”

Ömer Öngüt

Hani Rabbin, Musa’ya: -Zalim kavme git! diye seslenmişti.

Şaban Piriş

(10-11) Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya: "Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun’un halkına gidip, "hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de!" diye nida etti.

Suat Yıldırım

Rabbin Mûsâ'ya seslendi: "O zâlim kavme git!"

Süleyman Ateş

Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: «Zulmetmekte olan kavime git;»

Tefhim-ul Kuran

Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, 'O zalimler güruhuna git,' diye.

Ümit Şimşek

Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.

Abdullah Parlıyan

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.[377]

Bayraktar Bayraklı

(10-11) Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavn'un toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı?”

Cemal Külünkoğlu

Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”

Kadri Çelik

Hani, Rabbin Musa’ya nida etmiş ve şöyle buyurmuştu: “O zalim topluluğa git.

Ali Ünal

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Harun Yıldırım

Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya şöyle nida etmişti: "Şu zalimler güruhuna git;

Mustafa İslamoğlu

Ve (hatirla); hani, Rabbin Musa’ya seslenmişti: “Zalimler topluluğuna git,

Sadık Türkmen

Biz Musa ya “Zalim bir topluma git” diye seslenmiştik.

İlyas Yorulmaz

Ve Rabbin, Musa (A.S)’a zalimler kavmine gitmesi (için) nida etmişti.

İmam İskender Ali Mihr