Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾


ŞUARÂ SURESİ 108. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ittekû allâhe ve atîû-ni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, öyleyse
ittekû takva sahibi olun
allâhe Allah
ve atîû-ni ve itaat edin

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin.

ŞUARÂ SURESİ 108. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Diyanet İşleri

Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.

Abdulbaki Gölpınarlı

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Adem Uğur

"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!"

Ahmed Hulusi

'Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'

Ahmet Tekin

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

Ahmet Varol

"Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."

Ali Bulaç

Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.

Ali Fikri Yavuz

(106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.

Bekir Sadak

Artık Allah'tan korkup bana itaat edin.

Celal Yıldırım

(106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Diyanet Vakfi

'ALLAH'ı dinleyip bana uymalısınız.'

Edip Yüksel

Gelin Allahdan korkun, bana itaat edin

Elmalılı Hamdi Yazır

Gelin Allah'tan korkun, bana itaat edin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Öyleyse Allah'tan korkunuz ve çağrıma uyunuz.

Seyyid Kutub

"Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."

Gültekin Onan

«Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».

Hasan Basri Çantay

'Artık, Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'

Hayrat Neşriyat

Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.

İbni Kesir

öyleyse artık Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve benim izimden yürüyün!"

Muhammed Esed

(105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”

Ömer Öngüt

Allah’tan korkun ve bana itaat edin.

Şaban Piriş

Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!

Suat Yıldırım

"Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."

Süleyman Ateş

«Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»

Tefhim-ul Kuran

'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Ümit Şimşek

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

Yaşar Nuri Öztürk

Öyleyse, yolunuzu Allah'la bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün.

Abdullah Parlıyan

(106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”

Bayraktar Bayraklı

(107-108) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

Cemal Külünkoğlu

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

Kadri Çelik

“O halde artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Ali Ünal

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Harun Yıldırım

şu halde, Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!

Mustafa İslamoğlu

Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin.

Sadık Türkmen

“Allah dan sakının ve bana itaat edin. ”

İlyas Yorulmaz

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin.

İmam İskender Ali Mihr