Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾


ŞUARÂ SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kavme fir'avne e lâ yettekûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kavme kavim
fir'avne firavun
e mi?
lâ yettekûne takva sahibi olmuyorlar

Firavun kavmi (hâlâ) takva sahibi olmuyorlar mı?

ŞUARÂ SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(10-11) Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

Diyanet İşleri

Firavun'un kavmine, hâlâ mı çekinmeyecekler?

Abdulbaki Gölpınarlı

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Adem Uğur

"Firavun'un halkına. . . Korkup korunmayacaklar mı?"

Ahmed Hulusi

'Firavun’un kavmine git. Hâlâ, bana sığınmayacaklar, emirlerime yapışmayacaklar, günahlardan arınıp, azâbımdan korunmayacaklar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacaklar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmayacaklar mı?'

Ahmet Tekin

Firavun'un kavmine. (Hâlâ) sakınmıyorlar mı?'

Ahmet Varol

Firavun'un kavmine, hâlâ sakınmıyorlar mı?"

Ali Bulaç

Firavun kavmine. Hâlâ (küfürden) sakınmıyacaklar mı?”

Ali Fikri Yavuz

(10-11) Rabbin Musa'ya: «Haksizlik eden millete, Firavun'un milletine git» diye nida etmisti. «Haksizliktan sakinmazlar mi?»

Bekir Sadak

(10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.

Celal Yıldırım

(10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?'

Diyanet İşleri (eski)

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Diyanet Vakfi

'Firavun'un halkına; dinleyip düzelmiyecekler mi?'

Edip Yüksel

Fir'avn kavmine, daha sakınmıyacaklar mı?

Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun kavmine, artık sakınmayacaklar mı!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Firavun kavmine, hâlâ sakınmayacaklar mı?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun'un soydaşlarına. Onlar hiç mi başlarına geleceklerden korkmuyorlar?»

Seyyid Kutub

Firavunun kavmine, hala sakınmıyorlar mı?"

Gültekin Onan

(10-11) Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.

Hasan Basri Çantay

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'O zâlimler topluluğuna, Fir'avun’un kavmine git!(Allah’a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?' diye nidâ buyurdu.

Hayrat Neşriyat

Firavun kavmine. Sakınmazlar mı hala?

İbni Kesir

"Şu Bana karşı sorumluluk bilincinden uzaklaşan Firavun toplumuna!"

Muhammed Esed

(10-11) Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver. Fir'avun'un kavmine ki, daha sakınmayacaklar mı?»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Firavun'un kavmine. Hâlâ korkmayacaklar mı onlar?”

Ömer Öngüt

Firavun’un kavmine... Onlar hala sakınmayacaklar mı?

Şaban Piriş

(10-11) Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya: "Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun’un halkına gidip, "hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de!" diye nida etti.

Suat Yıldırım

"Fir'avn'ın kavmine. Onlar (kötülüklerden) korunmayacaklar mı?"

Süleyman Ateş

«Firavun'un kavmine. Hâlâ sakınmıyorlar mı?»

Tefhim-ul Kuran

'Firavun hanedanına git. Onlar hâlâ sakınmayacaklar mı?'

Ümit Şimşek

"Firavun'un toplumuna git. Hâlâ korkup korunmayacaklar mı?"

Yaşar Nuri Öztürk

Firavun'un kavmine, Hâlâ yollarını Allah'ın kitabıyla bulmayacaklar mı?”

Abdullah Parlıyan

(10-11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.[377]

Bayraktar Bayraklı

(10-11) Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavn'un toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı?”

Cemal Külünkoğlu

“Firavun'un kavmine. Hâlâ sakınmıyorlar mı?”

Kadri Çelik

“Firavun’un halkına. Artık Bana saygı duyup, küfür ve isyandan, dolayısıyla azabımdan halâ sakınmayacaklar mı?”

Ali Ünal

(10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Harun Yıldırım

Firavun'un kavmine!.. (Ve sor onlara): Hala Bana karşı sorumlu davranmayacaklar mı?"

Mustafa İslamoğlu

Firavun halkına! Hâlâ korunup sakınmıyorlar mı?”

Sadık Türkmen

Firavunun toplumuna, korunmazlar mı? diye.

İlyas Yorulmaz

Firavun kavmi (hâlâ) takva sahibi olmuyorlar mı?

İmam İskender Ali Mihr