Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾


ŞUARÂ SURESİ 121. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseru-hum mu'minîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
fî zâlike bunda var
le elbette, mutlaka
âyeten bir âyet, bir ibret
ve mâ kâne ve olmadı
ekseru-hum onların çoğu
mu'minîne îmân edenler, mü'min olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler

Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).

ŞUARÂ SURESİ 121. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Adem Uğur

Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır. . . Ne var ki onların ekseriyeti iman edenler değillerdir!

Ahmed Hulusi

Bunlarda kesinlikle, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Onların çoğu iman edecek değildi.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.

Ahmet Varol

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

Ali Bulaç

Muhakkak ki (onlara yaptığımız) bu işte, (geride kalanlar için) bir ibret var, öyle iken onların çoğu mümin olmadı.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu bunda bir ders vardir, ama cogu inanmamistir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda öğüt ve ibret vardır. (Ne yazık ki) onların çoğu imân etmediler.

Celal Yıldırım

Doğrusu bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.

Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Diyanet Vakfi

Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

Edip Yüksel

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır; öyle iken çoğu iman etmedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

Seyyid Kutub

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.

Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.

İbni Kesir

Şüphesiz bu (kıssada insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserîsi imân etmiş olmadılar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.

Ömer Öngüt

İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.

Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.

Suat Yıldırım

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.

Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.

Ümit Şimşek

Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da…

Abdullah Parlıyan

(119-122) Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz bunda (alınacak büyük) bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz bunda bir ayet vardır; ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Kadri Çelik

Bütün bu (olup bitenlerde) hiç kuşkusuz çok önemli bir ibret vardır. Doğrusu, o halkın çoğu mü’min değildi.

Ali Ünal

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Harun Yıldırım

Elbet bu (Nuh kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bunda bir ayet/ibret vardır. Onların birçoğu yine de inanmıyorlar.

Sadık Türkmen

Bu olayda ibret alınacak dersler var, ancak insanların çoğu inanmıyorlar.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).

İmam İskender Ali Mihr