Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾


ŞUARÂ SURESİ 152. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezîne yufsidûne fî el ardı ve lâ yuslihûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezîne o kimseler, onlar
yufsidûne fesat çıkarıyorlar, fesat çıkarırlar
fî el ardı arzda, yeryüzünde
ve lâ yuslihûne ve ıslâh etmiyorlar, ıslâh etmezler

Onlar (müsrifler), yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslâh etmezler.

ŞUARÂ SURESİ 152. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(151-152) “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.”

Diyanet İşleri

o aşırı gidenler ki yeryüzünde bozgunculuk ederler de ıslâh etmezler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenler(in sözüyle hareket etmeyin).

Adem Uğur

"Ki onlar (yetkilerini aşanlar) dünyada insanları yanlışa yönlendirirler, düzeltici olmazlar. "

Ahmed Hulusi

'Yeryüzünde, ülkede fesat çıkaranlara, yeryüzünü ıslaha çalışmayanlara, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşamayanlara itaat etmeyin.'

Ahmet Tekin

Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta, düzen sağlamamaktadırlar.

Ahmet Varol

"Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik, düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."

Ali Bulaç

(Onlar) o kimselerdir ki, yeryüzünü fesada verirler de düzeltmezler.”

Ali Fikri Yavuz

(142-15) 2 Kardesleri Salih onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim; artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Ben buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Burada bahcelerde, pinar baslarinda, ekinler, salkimlari sarkmis hurmaliklar arasinda guven icinde birakilir misiniz? Daglarda ustalikla evler oyar misiniz? Artik Allah'tan sakinin, bana itaat edin. Yeryuzunu islah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin» dedi.

Bekir Sadak

(151-152) Yeryüzünde fesâd çıkarıp orada dirlik-düzenlik getirmeyenlerin; inkâr ve azgınlıktan aşırı gidenlerin emrine uymayın.»

Celal Yıldırım

(142-152) Kardeşleri Salih onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılır mısınız? Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

(151-152) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın.

Diyanet Vakfi

'Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler.'

Edip Yüksel

yeryüzünü fesada verirler de islâh etmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

ki, yeryüzünü fesada verirler de ıslah etmezler.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(151-152) «Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar yeryüzünde kargaşa çıkarırlar, hiçbir bozukluğu düzeltmezler.

Seyyid Kutub

"Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."

Gültekin Onan

«Ki onlar yer (yüzün) de fesâd yapar, ıslah etmez kimselerdir».

Hasan Basri Çantay

'Onlar ki, yeryüzünde fesad çıkarırlar ve (gerek kendilerini, gerekse çevrelerinde bulunanları) ıslâh etmezler.'

Hayrat Neşriyat

Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler.

İbni Kesir

o ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde düzen ve uyum sağlayacaklarına bozgunculuk yaparlar!"

Muhammed Esed

(151-152) «Ve müsriflerin emrine itaat etmeyin. Öyle kimseler ki, yerde ifsat ederler ve ıslah olmazlar.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler.

Ömer Öngüt

Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar.

Şaban Piriş

(150-152) Artık Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiç bir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.

Suat Yıldırım

"Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ıslah etmeyen o kimseler(in sözüyle hareket etmeyin)."

Süleyman Ateş

«Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik, düzenlik kurmamaktadırlar (ıslah etmemektedirler).»

Tefhim-ul Kuran

'Onlar memlekette iyiliğe yanaşmaz, fesat çıkarırlar.'

Ümit Şimşek

"Onlar yeryüzünde bozgun çıkarırlar, barış için çalışmazlar."

Yaşar Nuri Öztürk

O ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik ve düzenlik vermeyenlerdir.”

Abdullah Parlıyan

“Onlar, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar da insanların iyiliğine çalışmıyorlar” dediğinde;

Bayraktar Bayraklı

(151-152) “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.”

Cemal Külünkoğlu

“Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve (hiçbir şeyi) ıslah etmezler.”

Kadri Çelik

“İşi gücü dünyada bozgunculuk çıkarmak olan ve düzeltme adına hiçbir şey yapmayan o kimselerin.”

Ali Ünal

"Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenler(in sözüyle hareket etmeyin).

Harun Yıldırım

Böyleleri düzeni sağlamadıkları gibi, yeryüzünde fesat çıkarmaktan da geri durmazlar."

Mustafa İslamoğlu

Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar ve düzeltmeye/iyileştirmeye çalışmazlar.”

Sadık Türkmen

”Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve yanlışları düzeltmiyorlar” demişti.

İlyas Yorulmaz

Onlar (müsrifler), yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslâh etmezler.

İmam İskender Ali Mihr