Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾


ŞUARÂ SURESİ 163. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ittekû allâhe ve atîû-ni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, öyleyse
ittekû allâhe Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin
ve atîû-ni ve bana itaat edin

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin (bana tâbî olun).

ŞUARÂ SURESİ 163. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Diyanet İşleri

Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.

Abdulbaki Gölpınarlı

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Adem Uğur

"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin. "

Ahmed Hulusi

'O halde, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'

Ahmet Tekin

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

Ahmet Varol

"Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."

Ali Bulaç

Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.

Ali Fikri Yavuz

(161-16) 6 Kardesleri Lut, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin icin yarattigi esleri birakip da, insanlar arasinda, erkeklere mi yaklasiyorsunuz? Dogrusu siz azmis bir milletsiniz» dedi.

Bekir Sadak

0 halde Allah'tan artık korkun ve bana uyun.

Celal Yıldırım

(161-166) Kardeşleri Lut, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Diyanet Vakfi

'ALLAH'ı dinleyip bana uyun.'

Edip Yüksel

Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin

Elmalılı Hamdi Yazır

Gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Öyleyse Allah'tan korkunuz da çağrıma uyunuz.

Seyyid Kutub

"Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."

Gültekin Onan

«Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».

Hasan Basri Çantay

'Artık, Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'

Hayrat Neşriyat

Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.

İbni Kesir

öyleyse, artık Allah'tan yana bilinç ve duyarlık gösterin ve bana itaat edin!

Muhammed Esed

«Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”

Ömer Öngüt

Allah’tan korkun ve bana itaat edin.

Şaban Piriş

(161-164) Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: "Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.

Suat Yıldırım

"Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."

Süleyman Ateş

«Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»

Tefhim-ul Kuran

'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Ümit Şimşek

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

Yaşar Nuri Öztürk

Öyleyse, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin.

Abdullah Parlıyan

(161-164) Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak âlemlerin Rabbi verecektir.

Bayraktar Bayraklı

(162-163) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

Cemal Külünkoğlu

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

Kadri Çelik

“O halde artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Ali Ünal

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Harun Yıldırım

Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!

Mustafa İslamoğlu

Allah’tan sakının ve bana itaat edin!

Sadık Türkmen

Allah dan korunun ve bana itaat edin. ”

İlyas Yorulmaz

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin (bana tâbî olun).

İmam İskender Ali Mihr