Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾


ŞUARÂ SURESİ 197. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e ve lem yekun lehum âyeten en ya'leme-hu ulemâu benî isrâîle
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e mi?
ve lem yekun ve olmadı
lehum onlara, onlar için
âyeten bir âyet, delil
en ya'leme-hu onu bilmesi
ulemâu ulemalar, âlimler
benî isrâîle İsrailoğulları

Ve Benî İsrail’in ulemasının (âlimlerinin) O’nu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı?

ŞUARÂ SURESİ 197. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?

Diyanet İşleri

Onu, İsrâiloğullarının bilginlerinin bilmesi de bir delil değil miydi onlara?

Abdulbaki Gölpınarlı

Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Adem Uğur

İsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Ahmed Hulusi

İsrâiloğulları’nın bilginlerinin Kurân’ı bilmesi, tanıması onlar için bir delil değil midir?'

Ahmet Tekin

İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?

Ahmet Varol

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?

Ali Bulaç

İsrailoğulları âlimlerin, kitâblarında Kur’an’ın vasfını bilmesi de, o kâfirlere bir delil değil mi? (Bundan da Kur’an’ın sıhhatini anlamıyorlar mı?...)

Ali Fikri Yavuz

Israilogullari bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?

Bekir Sadak

Onu İsrail oğulları'ndan olan ilim adamlarının bilmesi onlar için (gerçeği yansıtan) bir belge ve kanıt değil midir?

Celal Yıldırım

İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?

Diyanet İşleri (eski)

Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Diyanet Vakfi

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?

Edip Yüksel

Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi

Elmalılı Hamdi Yazır

Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İsrailoğulları bilginlerinin bu Kur'an'dan haberdar olmaları müşrikler için bir delil değil mi?

Seyyid Kutub

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet değil mi?

Gültekin Onan

İsrâîl oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir âyet (bir delîl) değil miydi?

Hasan Basri Çantay

İsrâiloğulları âlimlerinin bunu (kitablarında görerek) bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Hayrat Neşriyat

İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet değil midir?

İbni Kesir

İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı?

Muhammed Esed

Onlar için bir delil olmuş değil midir, onu Benî İsrail âlimlerinin bilir olmaları.

Ömer Nasuhi Bilmen

İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?

Ömer Öngüt

İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir?

Şaban Piriş

İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir?

Suat Yıldırım

İsrâiloğulları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için (Kur'ân'ın Güvenilir Rûh tarafından vahyedildiğine) yeterli bir delil değil mi?

Süleyman Ateş

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?

Tefhim-ul Kuran

İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil mi?

Ümit Şimşek

Beni İsrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?

Yaşar Nuri Öztürk

İsrailoğulları arasındaki bilginlerin, bu gerçeği bilmeleri, onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir?

Abdullah Parlıyan

İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Bayraktar Bayraklı

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, inkârcılar için bir delil değil midir?

Cemal Külünkoğlu

İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?

Kadri Çelik

Bu gerçeği İsrail Oğulları âlimlerinin bilmesi, o müşrikler için yeterli bir delil teşkil etmez mi?

Ali Ünal

Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

Harun Yıldırım

İsrailoğullarına mensup alimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi?

Mustafa İslamoğlu

Onlar için bir delil değil mi? İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu (Kur’an’ı) bilmesi!

Sadık Türkmen

İsrail oğullarının âlimlerinin bu inen vahyi bilmeleri onlar için bir işaret olmadı mı?

İlyas Yorulmaz

Ve Benî İsrail’in ulemasının (âlimlerinin) O’nu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı?

İmam İskender Ali Mihr