Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾


ŞUARÂ SURESİ 199. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe karae-hu aleyhim mâ kânû bi-hî mu'minîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece
karae-hu onu okudu
aleyhim onlara
mâ kânû olmadılar
bi-hî ona
mu'minîne îmân edenler, mü'min olanlar

Böylece onlara, O’nu okusaydı (gene de) O’na îmân etmezlerdi (mü’min olmazlar, Allah’a ulaşmayı dilemezlerdi).

ŞUARÂ SURESİ 199. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı.

Diyanet İşleri

Onlara okusaydı gene inanmazlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

Adem Uğur

Onu, onlara bildirseydi; gene Ona iman etmezlerdi.

Ahmed Hulusi

Kur’ân’ı, onlara okusaydı, inceletseydi, yine iman etmezlerdi.

Ahmet Tekin

Onu kendilerine okusaydı, ona iman edecek değillerdi.

Ahmet Varol

Böylece onlara okusaydı, yine ona iman edecek değillerdi.

Ali Bulaç

Onu Kureyş kâfirleri üzerine okusaydı, yine iman etmiyeceklerdi.

Ali Fikri Yavuz

(198-19) 9 Biz Kuran'i arabca bilmeyen kimselerden birine indirseydik de o bunlari okusaydi yine de ona inanmazlardi.

Bekir Sadak

(198-199) Eğer Kur'ân'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik, o da onlara bunu okusaydı, yine de ona inanacak değillerdi.

Celal Yıldırım

(198-199) Biz Kuran'ı Arapça bilmeyen kimselerden birine indirseydik de o bunları okusaydı yine de ona inanmazlardı.

Diyanet İşleri (eski)

(198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

Diyanet Vakfi

Ve onu onlara okusaydı ona inanmıyacaklardı.

Edip Yüksel

o kendilerine kıraet etse idi yine iyman etmiyeceklerdi

Elmalılı Hamdi Yazır

O onlara okusaydı, yine iman etmeyeceklerdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(198-199) Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onu o müşriklere okusaydı ona yine inanmazlardı.

Seyyid Kutub

Böylece onlara okusaydı, yine ona inançlı olmayacaklardı.

Gültekin Onan

onlara karşı bunu okusaydı yîne buna îman edici kimseler değillerdi onlar.

Hasan Basri Çantay

(198-199) Eğer onu Arabca bilmeyen kimselerden birine indirseydik de, (o kimse) onu onlara (Mekkeli müşriklere) okusaydı, (yine de) ona îmân eden kimseler olmazlardı!

Hayrat Neşriyat

Ve o, bunu onlara okusaydı, yine de ona inananlardan olmazlardı.

İbni Kesir

ve bu yabancı onu (kendi diliyle) onlara okusaydı, onlar yine inanacak değillerdi.

Muhammed Esed

(198-199) Eğer onu Arapça bilmeyenlerin bazısı üzerine indirmiş olsa idik. Artık onu onlara karşı okuyacak olsa idi ona imân edenler olmuş olmazlardı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunu onlara o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.

Ömer Öngüt

O da onlara okusaydı, yine de ona inanmazlardı.

Şaban Piriş

(198-199) Eğer Biz Kur’ân’ı arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.

Suat Yıldırım

Onu onlara okusaydı, ona inanmazlardı:

Süleyman Ateş

Böylece onlara karşı onu okusaydı, yine ona iman edecek değillerdi.

Tefhim-ul Kuran

Ve onu bu yabancı kimse kendilerine okusaydı, yine inanmazlardı.

Ümit Şimşek

O onu onlara okusaydı, yine de ona inanmayacaklardı.

Yaşar Nuri Öztürk

o da Kur'ân'ı onlara okusaydı, yine O'na inanmayacaklardı.

Abdullah Parlıyan

(198-199) Biz, Kur'ân'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

Bayraktar Bayraklı

(198-199) Eğer biz Kur'an'ı ana dili Arapça olmayan birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

Cemal Külünkoğlu

Böylece onlara karşı onu okusaydı, yine ona iman edecek değillerdi.

Kadri Çelik

Ve o da bu Kitabı kendilerine okusaydı, onlar ona yine de inanmazlardı.

Ali Ünal

Bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi.

Harun Yıldırım

o da o (mesajı) kendilerine okusaydı, yine de ona inanmazlardı.

Mustafa İslamoğlu

O da Onlara Okusaydı, keza (inanmak istemeyenler) yine inanmazlardı.

Sadık Türkmen

Ve o yabancı kitabı onlara okumuş olsa idi, yine inananlardan olmazlardı.

İlyas Yorulmaz

Böylece onlara, O’nu okusaydı (gene de) O’na îmân etmezlerdi (mü’min olmazlar, Allah’a ulaşmayı dilemezlerdi).

İmam İskender Ali Mihr