Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾


ŞUARÂ SURESİ 208. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munzirûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ ehleknâ ve biz helâk etmedik
min karyetin (kasabalardan) bir kasabayı
illâ ...'den başka, olmaksızın, olmadıkça
lehâ onun, ona
munzirûne nezirler, uyarıcılar

Ve hiçbir kasabayı, nezirler olmadıkça (ona nezirler göndermedikçe) helâk etmedik.

ŞUARÂ SURESİ 208. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.

Diyanet İşleri

Ve hiçbir şehri helâk etmedik ki oraya, korkutucu peygamberler göndermeyelim de.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.

Adem Uğur

Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik.

Ahmed Hulusi

Biz hiçbir memleketi sorumluluk hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar göndermeden helâk etmedik.

Ahmet Tekin

Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik.

Ahmet Varol

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.

Ali Bulaç

Biz hangi memleket halkını helâk ettikse, muhakkak o memleket halkını korkutucu peygamberler olmuştur.

Ali Fikri Yavuz

(208-20) 9 Hicbir kasaba halkini kendilerine ogut veren uyaricilar gelmeden yok etmedik. Biz zalim degiliz.*

Bekir Sadak

Hiçbir kasaba (halkını), kendilerine uyarıcılar göndermedikçe yok etmiş değiliz.

Celal Yıldırım

(208-209) Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.

Diyanet İşleri (eski)

(208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.

Diyanet Vakfi

Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

Edip Yüksel

Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur

Elmalılı Hamdi Yazır

Bununla birlikte Biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak onun uyarıcıları olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar gönderdik.

Seyyid Kutub

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiç bir ülkeyı yıkıma uğratmış değiliz.

Gültekin Onan

(208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.

Hasan Basri Çantay

(208-209) Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.

Hayrat Neşriyat

Uyarıcılar olmaksızın Biz, hiç bir kasabayı helak etmedik.

İbni Kesir

Kaldı ki, Biz hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir

Muhammed Esed

Biz hiçbir beldeyi helâk etmedik, illâ onun için inzar edenler bulunmuştur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz hiçbir memleket halkını, uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.

Ömer Öngüt

(208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.

Şaban Piriş

Biz hiç bir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik.

Suat Yıldırım

Biz, hiçbir kenti helâk etmedik ki onun uyarıcıları olmasın (helâk etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik).

Süleyman Ateş

Kendisi için bir uyarıcı, korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.

Tefhim-ul Kuran

Biz, uyarıcısı olmayan hiçbir beldeyi helâk etmedik.

Ümit Şimşek

Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir.

Yaşar Nuri Öztürk

Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir.

Abdullah Parlıyan

Biz hiçbir memleketi, kendilerine uyarıcılar göndermeden yok etmedik.

Bayraktar Bayraklı

(208-209) Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.

Cemal Külünkoğlu

Kendisi için bir uyarıp korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.

Kadri Çelik

Biz, kendilerine uyarıcılar gönderip (de halkını senelerce uyarmadan) hiçbir ülkeyi helâk etmedik.

Ali Ünal

Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.

Harun Yıldırım

Dahası, Biz bir ülkeyi helak etmeden önce illa ki uyarıp

Mustafa İslamoğlu

Biz uyarıcıları olmayan hiçbir ülkeyi helâk etmedik!

Sadık Türkmen

Biz hiçbir kasabayı, uyarıcılar göndermeden helak etmedik.

İlyas Yorulmaz

Ve hiçbir kasabayı, nezirler olmadıkça (ona nezirler göndermedikçe) helâk etmedik.

İmam İskender Ali Mihr