Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾


ŞUARÂ SURESİ 209. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zikrâ ve mâ kunnâ zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zikrâ hatırla, zikret
ve mâ kunnâ ve biz olmadık
zâlimîne zalimler, zulmedenler

Hatırla ki Biz, zalimler (zulmedenler) olmadık.

ŞUARÂ SURESİ 209. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.

Diyanet İşleri

Öğüt vermesinler ve biz zulmetmeyiz hiç.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Onlar) ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değilizdir.

Adem Uğur

(Önce) hatırlatma olur! Biz haksızlık etmeyiz!

Ahmed Hulusi

İkazda bulunmadan, öğüt vermeden de helâk etmedik. Biz zâlim değiliz.

Ahmet Tekin

Hatırlatma yapılmıştır. Biz zalimler değiliz.

Ahmet Varol

(Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); biz zulmedici değiliz.

Ali Bulaç

(Onlara) öğüd verilmiştir. Biz (onları helâk etmekle) zulmetmiş değilizdir.

Ali Fikri Yavuz

(208-20) 9 Hicbir kasaba halkini kendilerine ogut veren uyaricilar gelmeden yok etmedik. Biz zalim degiliz.*

Bekir Sadak

Öğüt ve hatırlatmada bulunulmuştur ; ve biz onlara zulmediciler olmadık.

Celal Yıldırım

(208-209) Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.

Diyanet İşleri (eski)

(208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.

Diyanet Vakfi

Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz.

Edip Yüksel

İhtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değilizdir

Elmalılı Hamdi Yazır

(Onlara) ihtar edilmiştir ve Biz haksızlık etmiş değilizdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Onlar) ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Amaç başlarına gelecekleri kendilerine önceden haber vermektir. Biz zalim değiliz.

Seyyid Kutub

(Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); biz zulmedici değiliz.

Gültekin Onan

(208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.

Hasan Basri Çantay

(208-209) Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.

Hayrat Neşriyat

Öğüt olarak. Ve Biz, zalimler olmadık

İbni Kesir

ve hatırlatıcı mesajlar göndermeden; çünkü Biz (hiç kimseye) asla zulmetmeyiz.

Muhammed Esed

Azîm bir tenbih yapılmıştır ve Biz zulmedenler olmadık.

Ömer Nasuhi Bilmen

Öğüt vermek üzere. Biz zâlim değiliz.

Ömer Öngüt

(208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.

Şaban Piriş

Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık.

Suat Yıldırım

(Uyarıcılar) uyarırlardı. Biz zulmediciler değildik.

Süleyman Ateş

(Onlara) hatırlatma (yapılmıştır); biz zulmedenler değiliz.

Tefhim-ul Kuran

Onlara öğüt verilmiş, hatırlatma yapılmıştır. Yoksa Biz haksızlık edici değiliz.

Ümit Şimşek

Uyarı/hatırlatma olacak! Biz zalimler değiliz.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve hatırlatıcı mesajlar göndermeden, çünkü biz, hiç kimseye asla haksızlık etmeyiz.

Abdullah Parlıyan

Bu, bir uyarıdır. Biz, asla hiçbir kimseye haksızlık yapmayız.

Bayraktar Bayraklı

(208-209) Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.

Cemal Külünkoğlu

(Onlara bir) Hatırlatma (idi); biz zulmedenler değiliz.

Kadri Çelik

Onlara sürekli öğüt verilmiş, hatırlatmalarda bulunulmuştur. Biz, kimseye haksızlık yapmadık, (yapmayız da).

Ali Ünal

(Onlar)ihtar edilmiştir ve biz zülmetmiş değilizdir.

Harun Yıldırım

hatırlatmışızdır; zira Biz, asla zulmeden biri değiliz.

Mustafa İslamoğlu

O (kur’an) bir uyarı[cı]dır ve Biz zulmetmiş değiliz.

Sadık Türkmen

O (kitap) öğüttür. Biz zulmedici değiliz.

İlyas Yorulmaz

Hatırla ki Biz, zalimler (zulmedenler) olmadık.

İmam İskender Ali Mihr